Drukuj
Redaktor, kategoria artykułu, publikacja: patrz poniżej

29 czerwca 2018 roku

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę używanych autobusów miejskich klasy MAXI zasilanych olejem napędowym ON, w tym siedmiu niskopodłogowych z opcją zakupu ósmego autobusu niskopodłogowego oraz jednego niskowejściowego.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty MZK.PZ-251-10/18
Nazwa Przetarg otwarty na dostawę używanych autobusów miejskich klasy MAXI zasilanych olejem napędowym ON, w tym siedmiu niskopodłogowych z opcją zakupu ósmego autobusu niskopodłogowego oraz jednego niskowejściowego
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 12.07.2018 r., do godz. 11:45

Otwarcie ofert w dniu 12.07.2018 r., o godz. 12:00

Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

29.06.2018 roku

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ MZK.PZ-251-10/18

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

 

Odsłony: 461