Autor/ osoba odpowiedzialna: Mikołaj Stefański
Data wytworzenia: 08.08.2019
Redaktor, kategoria artykułu, publikacja: patrz poniżej

17.09.2019 roku

MZK w Toruniu Sp. z o.o. dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: WYBÓR OFERTY


13.08.2019 roku

MZK w Toruniu Sp. z o.o. udzieliła odpowiedzi na pytanie dotyczące treści zapytania ofertowego i dokonała modyfikacji treści zapytania, m. in. termin składania ofert przedłużono do dnia 21.08.2019 r., do godz. 12:00.

Aby poznać szczegóły dokonanych zmian treści zapytania należy skorzystać z łącza: ODPOWIEDŹ NA PYTANIE I MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA


08.08.2019 roku

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę osprzętu sieci trakcyjnej.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Zapytanie ofertowe MZK.PZ-251-07/19
Nazwa Zapytanie ofertowe na dostawę osprzętu sieci trakcyjnej
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 16.08.2019 r., do godz. 12:00

Otwarcie ofert w dniu 16.08.2019 r., o godz. 12:30

Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnienia treści zapytania ofertowego na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

08.08.2019 roku

Treść zapytania ofertowego MZK.PZ-251-07/19

Aby przejść do podstrony z treścią zapytania, należy skorzystać z łącza: TREŚĆ ZAPYTANIA