Autor/ osoba odpowiedzialna: Mikołaj Stefański
Data wytworzenia: 30.07.2019
Redaktor, kategoria artykułu, publikacja: patrz poniżej

26.11.2019 roku

Zamawiający unieważnił postępowanie w części 1 oraz dokonał wyboru oferty w części 2 postępowania: ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA


20.08.2019 roku

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ oraz dokonał modyfikacji treści SIWZ (m. in. termin składania ofert został przedłużony do dnia 28.08.2019 roku, do godziny 08:15).

Aby poznać szczegóły wprowadzonych zmian należy skorzystać z łącza: ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ 2


08.08.2019 roku

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ oraz dokonał modyfikacji treści SIWZ (m. in. termin składania ofert został przedłużony do dnia 23.08.2019 roku, do godziny 11:45).

Aby poznać szczegóły wprowadzonych zmian należy skorzystać z łącza: ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ


30.07.2019 roku

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę 9 używanych niskopodłogowych autobusów miejskich klasy MAXI zasilanych olejem napędowym ON oraz 1 przystosowanego do nauki jazdy i egzaminowania.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty MZK.PZ-251-08/19
Nazwa Przetarg otwarty na dostawę 9 używanych niskopodłogowych autobusów miejskich klasy MAXI zasilanych olejem napędowym ON oraz 1 przystosowanego do nauki jazdy i egzaminowania
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 09.08.2019 r., do godz. 11:45

Otwarcie ofert w dniu 09.08.2019 r., o godz. 12:00

Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

30.07.2019 roku

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ MZK.PZ-251-08/19

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, należy skorzystać z łącza: SPECYFIKACJA