Autor/ osoba odpowiedzialna: Mikołaj Stefański
Data wytworzenia: 18.07.2019
Redaktor, kategoria artykułu, publikacja: patrz poniżej

27.11.2019 roku

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza: WYBÓR OFERTY


06.08.2019 roku

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania do treści SIWZ. Aby zapoznać się z treścią pytań i udzielonych odpowiedzi należy skorzystać z łącza: WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ


31.07.2019 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ w zakresie terminów składania i otwarcia ofert. Termin składania ofert przedłużono do dnia 09.08.2019 r., do godz. 12:45. Aby uzyskać pełne informacje o dokonanej modyfikacji należy skorzystać z łącza: MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ


18.07.2019 roku

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na na dostawę wraz z instalacją i uruchomieniem zintegrowanego systemu monitoringu i separacji ruchu na terenie Zajezdni Autobusowej.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty MZK.PZ-251-05/19
Nazwa Przetarg otwarty na dostawę wraz z instalacją i uruchomieniem zintegrowanego systemu monitoringu i separacji ruchu na terenie Zajezdni Autobusowej MZK w Toruniu Sp. z o.o.
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 02.08.2019 r., do godz. 12:45

Otwarcie ofert w dniu 02.08.2019 r., o godz. 13:00

Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

18.07.2019 roku

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ MZK.PZ-251-05/19

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, należy skorzystać z łącza: SPECYFIKACJA