Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. zamieszcza ogłoszenia o postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych także na Platformie Marketplanet eZamawiający.

Łącze do Platformy:

https://mzk-torun.ezamawiajacy.pl

Łącza do aktualnie prowadzonych postępowań dostępne są na liście postępowań po kliknięciu zakładki "Aktualne" w pozycji menu (znajdującego się na górze strony po lewej) "Lista Przetargów i Dialogów Technicznych".

Podkategorie