Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w POIiŚ 2014-2020

Instytucja Zarządzająca POIiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub specjalnego formularza na stronie: https://nieprawidlowosci.miir.gov.pl

Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Co należy zgłaszać:

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli Instytucji wdrażających Program lub podmiotów realizujących projekty (np. Beneficjentów).

Zasady, jakie obowiązjują się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń:

1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym, Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenia będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.
2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środwisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jej tożsamości) przed jego ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.
4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.

Moje dane i zgody


Zgadzasz się na zbieranie danych. Dziękujemy za zaufanie! Dzięki temu lepiej dopasujemy do Ciebie widoczne treści!

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

 

 

 

 

 

 

Moje dane i zgody


Zgadzasz się na zbieranie danych. Dziękujemy za zaufanie! Dzięki temu lepiej dopasujemy do Ciebie widoczne treści!

W menu po lewej stronie znajdują się przyciski umożliwiające znalezienie informacji o podmiocie, kontakt do redakcji BIP, instrukcja obsługi, link do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej. Na samym dole strony wyświetla się liczba odwiedzin serwisu. Przyciski na górze strony umożliwiają wejście na: stronę główna serwisu BIP oraz stronę główną MZK w Toruniu Sp. z o.o.

U góry z lewej strony ekranu, umieszczony jest przycisk "Wyszukaj w serwisie". Po kliknięciu w pozycję menu po otwarciu nowej strony wyszukiwarki należy wpisać szukany tekst, a następnie nacisnąć klawisz Enter, lub nacisnąć przycisk znajdujący się po prawej stronie polaInformacje zamieścił: Jarosław Chruściński
Data publikacji: 14 listopada 2018
Informacje sporządził: MZK w Toruniu Sp. z o.o. - Jarosław Chruściński
Data sporządzenia: 14 listopada 2018

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o. o. informuje, że trwa nabór na stanowisko Asystent Zarządu

Forma zatrudnienia – umowa o pracę

Zakres czynności na stanowisku:

- przyjmowanie interesantów, rozmów telefonicznych,

- przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej, segregowanie, rejestrowanie oraz przekazywanie ich do właściwych komórek organizacyjnych,

- przygotowywanie korespondencji do wysyłki (opieczętowanie, rejestrowanie oraz rozliczanie),

- prowadzenie terminarza spraw ważnych Zarządu i kontrola terminowego ich załatwiania,

- organizowanie i przygotowywanie narad i innych spotkań Zarządu,

- dbałość o estetykę gabinetów zarządu i sekretariatu. 

Wymagania:

1. Wykształcenie: 

- wyższe

 

2. Doświadczenie zawodowe: 

Niezbędne: 2-letni staż pracy 

Preferowane:

- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

3. Wiedza specjalistyczna i umiejętności 

Niezbędne:

- dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności w zakresie pakietu MS Office (Word, Excel) oraz urządzeń biurowych;

 

Preferowane:

- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;

 

4. Predyspozycje osobowościowe: 

 

Preferowane: komunikatywność, sumienność, dyspozycyjność, samodzielność w działaniu, zaangażowanie, wysoka kultura osobista.

6. Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny

7. Termin składania ofert: do 6 lipca 2018 r.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w godzinach od 7.00 do 15.00 za pośrednictwem Biura Podawczego MZK w Toruniu Sp. z o. o. przy ul. Sienkiewicza 24/26 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

                                                                                                 Prezes Zarządu

                                                                                                          /-/

                                                                                          Zbigniew Wyszogrodzki

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod numerem KRS 0000406721, NIP 8790177233.Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Szczegóły dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych znajdują się w zakładce Dane Osobowe na naszej stronie internetowej.

   

 

 

Złożenie dokumentów aplikacyjnych oznacza, że zapoznałeś się z Klauzulą Informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz że wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji, prowadzonego przez MZK w Toruniu Sp. z o.o., zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, zwanego dalej: RODO), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnej zgody. Szczegóły dot. przetwarzania Twoich danych znajdziesz w powyższej Klauzuli informacyjnej.