Toruń, dnia 12 marca 2020 r.


MZK w Toruniu Sp. z o.o. ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 24/26 na wykonanie czynności kontroli biletów

Toruń, dnia 12 marca 2020 r.


MZK w Toruniu Sp. z o.o. ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 24/26 na stanowisko referenta

Toruń, dnia 09 marca 2020 r.


MZK w Toruniu Sp. z o.o. ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 24/26 na stanowisko mistrza robót torowych w branży kolejowo/tramwajowej