Toruń, dnia 22.08.2019 r.

 

MZK w Toruniu Sp. z o.o. ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Toruniu  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 24/26  na stanowisko ds. realizacji projektu w Dziale Projektów Infrastrukturalnych