Toruń, dnia 18.04 2019 r.


MZK w Toruniu Sp. z o.o. ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 24/26 na stanowisko: 
mistrza robót torowych w branży kolejowo/tramwajowej