PostHeaderIcon Przetarg nieograniczony na kompleksowe ubezpieczenie majątkowe w tym komunikacyjne Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w okresie od 1.1.2014 roku do 31.12.2014 roku (38/E/13)

13.12.2013 roku

UWAGA!!!

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert dla realizacji poszczególnych części zamówienia. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z poniższego lącza:

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT alt

27.11.2013 roku

UWAGA!!!

Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w formularzu ofertowym. W wierszu czwartym (licząc od góry) tabeli dla części 1 zamówienia jest podana suma gwarancyjna dla ubezpieczenia odpowiedzilaności cywilnej 1.000.000 PLN, a powinno być 2.000.000 PLN (tak, jak w pozostałych dokumentach SIWZ).

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia SIWZ 38/E/13. Aby poznać treść zapytań i udzielone odpowiedzi należy skorzystać z poniższego łącza:

PYTANIA DO SIWZ I UDZIELONE ODPOWIEDZI alt

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg nieograniczony 38/E/13
Nazwa Przetarg nieograniczony na kompleksowe ubezpieczenie majątkowe w tym komunikacyjne Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w okresie od 1.1.2014 roku do 31.12.2014 roku
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 4.12.2013 r., do godz.11:30

Otwarcie ofert w dniu 4.12.2013 r., o godz. 12:00
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 24 października 2013 roku
Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnienia SIWZ na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o. 26 października 2013 roku
Ogłoszenie o zamówieniu

Aby przejść do podstrony z ogłoszeniem, skorzystaj z łącza: OGŁOSZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 38/E/13 Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki
Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Piątek, 13 Grudzień 2013 10:59)