Załatwianie spraw
Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 64 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 42
Odsłon : 400354
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Załatwianie spraw

PostHeaderIcon Odszkodowania osobowo-rzeczowe dla pasażerów MZK

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli (Dz. U. Nr 124 poz. 1152)

 

Więcej…

 

PostHeaderIcon Przyjmowanie skarg i wniosków pasażerów

Podstawa prawna:
  • · Ustawa z dnia 14 czerwca  1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.)
  • · Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 5 poz. 46) w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
  • · Zarządzenie nr 18/2012 Prezesa MZK w Toruniu Sp. z o.o. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Świadczenie usług reklamowych (na powierzchniach wewnętrznych taboru)

Plakaty krótkookresowe

Informacje n/t ekspozycji reklamy wewnątrz-pojazdowej można uzyskać pod numerem telefonu: 056 658 11 45

 

Więcej…

 

PostHeaderIcon Świadczenie usług reklamowych (na powierzchniach zewnętrznych taboru)

Podstawa prawna:
Statut Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu
Zarządzenie wewnętrzne nr 7/2006 z dnia 1 maja 2006 r. Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu

 

Więcej…

 

PostHeaderIcon Świadectwa pracy - wydawanie dla byłych pracowników

Podstawa prawna:

 

Więcej…

 
Więcej artykułów…