Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 76 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 58
Odsłon : 399215
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Sektorowe pozaustawowe

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na realizację zadania „Modernizacja istniejącej stacji paliw zlokalizowanej na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Legionów 220 w Toruniu” w formule zaprojektuj i wybuduj (MZK.PZ-251-24/17)

Więcej…

 

PostHeaderIcon Dostawa urządzeń biurowych, sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb realizacji Projektu pn. „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT-City II” (MZK.D-251-11/2017-02)

05.01.2018 roku

UWAGA! W Bazie Konkurencyjnośc Funduszy Europejskich zamieszczono wyjaśnienia treści zapytania:

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1076879


22.12.2017 roku

UWAGA! Dokonano zmiany załączników do zapytania:
nr 1 - OPZ, oraz
nr 2 - Specyfikacja techniczna ogłoszenia dla sprzętu IT.

Zmienione załączniki udostępniono na podstronie postępowania w Bazie Konkurencyności Funduszy Europejskich:

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1076879


Zmieniony (Piątek, 05 Styczeń 2018 17:29)

Więcej…

 

PostHeaderIcon Prowadzenie działań promocyjnych dla Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (MZK.D-251-10/17-02)

17 stycznia 2018 roku

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania do treści zapytania ofertowego oraz dokonał modyfikacji treści zapytania ofertowego, m. in. termin składania ofert przedłużono do 31 stycznia 2018 roku do godziny 11:30. Szczegółowe informacje zamieszczono na stronie postępowania w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich:

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1074873


12 stycznia 2018 roku

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania do treści zapytania ofertowego oraz dokonał modyfikacji treści zapytania ofertowego, m. in. termin składania ofert przedłużono do 26 stycznia 2018 roku do godziny 11:30. Szczegółowe informacje zamieszczono na stronie postępowania w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich:

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1074873


Zmieniony (Środa, 17 Styczeń 2018 08:51)

Więcej…