Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 128 gości 
Statystyki
Użytkowników : 6
Pozycje : 45
Odsłon : 370979
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 42.238.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Sektorowe ustawowe

PostHeaderIcon Pełnienie kompleksowych usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji obejmującej roboty budowlane (lub roboty budowlane wraz z projektowaniem) w ramach zadań objętych Projektami z grupy BiT-City II (MZK.D-251-03/17)

16 sierpnia 2017 roku

Informacja z otwarcia ofert:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT alt


7 sierpnia 2017 roku

UWAGA! Zamawiający udzielił wyjaśnień treści SIWZ. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW) alt


13 lipca 2017 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu, wymaganych na potwierdzenie spełniania warunków dokumentów oraz terminów składania i otwarcia ofert, a także zmienił treść załącznika nr 5 do IDW:

MODYFIKACJA SIWZ alt

ZMODYFIKOWANY ZAŁĄCZNIK NR 5 DO IDW - wersja edytowalna alt

Poniżej udostępniono sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA alt


Zmieniony (Środa, 16 Sierpień 2017 12:08)

Więcej…

 

PostHeaderIcon Dostawa sześciu fabrycznie nowych miejskich autobusów niskopodłogowych klasy MAXI z opcją zakupu kolejnych sześciu takich samych autobusów (MZK.PZ-251-09/17)

11 sierpnia 2017 roku

UWAGA! Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA alt


19 czerwca 2017 roku

Poniżej udostępniono informację z otwarcia ofert:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT alt


7 czerwca 2017 roku

UWAGA! Zamawiający zmodyfikował treść wcześniejszej odpowiedzi na pytanie dotyczące punktu 3.2.4 załącznika nr 3 do SIWZ (dot. tablicy rozdzielczej/ wyświetlacza LCD):

MODYFIKACJA ODPOWIEDZI alt


29 maja 2017 roku

UWAGA! Zamawiający udzielił wyjaśnień i dokonał modyfikacji treści SIWZ (w zakresie terminów składania i otwarcia ofert, opisu przedmiotu zamówienia, szczegółowych kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, wymaganych od Wykonawców dokumentów przedmiotowych, postanowień wzoru umowy). Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ alt

Poniżej udostępniono do pobrania sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA alt


Zmieniony (Piątek, 11 Sierpień 2017 14:42)

Więcej…

 

PostHeaderIcon Roboty budowlane wraz z projektowaniem dla Projektu „Przebudowa układu torowo - drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo – autobusowego w Toruniu – BiT-City II” (MZK.D-251-4/17)

28 lipca 2017 roku

Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamieszcza na stronie internetowej informacje z otwarcia ofert:

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT alt


11 lipca 2017 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w zakresie wykazu dokumentów składanych wraz z ofertą (pkt 4 SIWZ Część I - IDW) oraz terminów składania i otwarcia ofert:

MODYFIKACJA SIWZ alt


Poniżej udostępniono do pobrania sprostowanie ogłoszenia wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA alt


30 czerwca 2017 roku

UWAGA! Poniżej udostępniono do pobrania informację o sprostowaniu treści pkt 3.6. SIWZ:

SPROSTOWANIE TREŚCI PKT 3.6. SIWZ alt


Poniżej udostępniono do pobrania sprostowanie ogłoszenia w zakresie odpowiadającym treści pkt 3.6. SWIZ wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA alt


26 czerwca 2017 roku

UWAGA! Poniżej udostępniono do pobrania sprostowanie odpowiedzi na pytanie nr 6 opublikowanej na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o. w dniu 23.06.2017 roku:

SPROSTOWANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 6 alt


23 czerwca 2017 roku

UWAGA:

1) Zamawiający udzielił wyjaśnień i dokonał modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (m.in. w zakresie terminów składania i otwarcia ofert, opisu przedmiotu zamówienia, szczególnych warunków kontraktu, obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, przesłanek wykluczenia z postępowania).

2) Zamawiający sprostował wcześniejsze odpowiedzi na pytania nr 108 i 109 opublikowane na niniejszej stronie w dniu 05.06.2017 roku.

Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z zamieszczonego niżej łącza:

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ alt

Poniżej udostępniono do pobrania sprostowanie ogłoszenia wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA alt


5 czerwca 2017 roku

UWAGA! Zamawiający udzielił wyjaśnień oraz dokonał modyfikacji treśći SIWZ (m.in. w zakresie warunków udziału w postępowaniu i terminów składania i otwarcia ofert). Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ alt

Dodatkowe dokumenty udostępnione przez Zamawiającego:

DODATKOWE DOKUMENTY

Poniżej udostępniono do pobrania sprostowanie ogłoszenia wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA alt


23 maja 2017 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w zakresie terminów składania i otwarcia ofert. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

MODYFIKACJA SIWZ alt

Poniżej udostępniono do pobrania sprostowanie ogłoszenia wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA alt


Zmieniony (Piątek, 28 Lipiec 2017 06:34)

Więcej…

 

PostHeaderIcon Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej, wraz z sprawowaniem nadzoru autorskiego, w ramach realizacji Projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II” (MZK.D-251-01/17)

27 lipca 2017 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert dla poszczególnych części zamówienia. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

WYBÓR OFERT alt


6 kwietnia 2017 roku

UWAGA! Poniżej zamieszczono informację z otwarcia ofert:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT alt


17 marca 2017 roku

UWAGA! Zamawiający:

1) Udzielił odpowiedzi na pytania do treści SIWZ oraz dokonał modyfikacji SIWZ (m. in. w zakresie kryteriów oceny ofert oraz terminów składania i otwarcia ofert),

2) Zmodyfikował treść załącznika nr 7 do SIWZ oraz tytuł załącznika nr 6 do SIWZ,

3) W związku z wnioskami wykonawców udostępnił dodatkowe materiały.

Poniżej udostępniono pismo zawierające treść pytań do treści SIWZ, odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego oraz modyfikacje treści SIWZ:

PISMO (treść pytań do treści SIWZ, odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego oraz modyfikacje treści SIWZ) alt

Poniżej udostęponiono zmienione załączniki nr 6 i 7 do SIWZ:

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ alt

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ alt

Poniżej udostępniono łącze do dodatkowych materiałów:

DODATKOWE MATERIAŁY UDOSTĘPNIONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Poniżej udostępniono sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA PRZESŁANE DO PUBLIKACJI alt


13 marca 2017 roku

UWAGA! Zamawiający:

1) sprostował omyłkę w treści załącznika nr 7 do IDW (Formularz ofertowy),

2) dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie terminów składania i otwarcia ofert.

Poniżej udostęponiono pismo zawierające informacje o sprostowaniu omyłki w treści załącznika nr 7 do SIWZ oraz modyfikacji SIWZ w zakresie terminów składania i otwarcia ofert:

PISMO ZAMAWIAJĄCEGO (sprostowanie treści załącznika, zmian terminów składania i otwarcia ofert) alt

Poniżej udostępniono poprawiony załącznik nr 7 do SIWZ:

POPRAWIONY ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ alt

Poniżej udostęponiono sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA PRZESŁANE DO PUBLIKACJI W DUUE alt

2 marca 2017 roku

UWAGA! Zamawiający:

1) udzielił odpowiedzi na pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2) udostępnił pismo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., jako uzupełnienie warunków technicznych dla części A przedmiotu zamówienia,

3) dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie terminów składania i otwarcia ofert.

Poniżej udostępniono pismo zawierające treść pytań do SIWZ i odpowiedzi Zamawiającego oraz informację o modyfikacji SIWZ w zakresie terminów składania i otwarcia ofert:

PISMO ZAMAWIAJĄCEGO (odpowiedzi, zmiana terminów składania i otwarcia ofert) alt

Poniżej udostęponiono pismo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., jako uzupełnienie warunków technicznych dla części A przedmiotu zamówienia:

PISMO PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. alt

Poniżej udostęponiono sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA PRZESŁANE DO PUBLIKACJI alt

2 lutego 2017 roku

UWAGA! Zamawiający sprostował omyłkę w treści załącznika nr 7 do IDW (Formularz ofertowy). Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

SPROSTOWANIE OMYŁKI alt

Poniżej udostępniono do pobrania poprawiony Formularz ofertowy:

FORMULARZ OFERTOWY alt

Zmieniony (Czwartek, 27 Lipiec 2017 13:58)

Więcej…