Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 70 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 40
Odsłon : 393831
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Sektorowe ustawowe

PostHeaderIcon Pełnienie kompleksowych usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji obejmującej roboty budowlane (lub roboty budowlane wraz z projektowaniem) w ramach zadań objętych Projektami z grupy BiT-City II (MKZ.D-251-02/18)

21 maja 2018 roku

Poniżej zamieszczono informację z otwarcia ofert:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT alt


27 kwietnia 2018 roku

Zamawiający odpowiedział na pytanie do treści SIWZ i dokonał modyfikacji treści SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz terminów składania i otwarcia ofert. Termin składania ofert został przedłużony do dnia 18.05.2018 roku do godziny 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.05.2018 roku o godzinie 12:15. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

Odpowiedź na pytanie oraz modyfikacja treści SIWZ alt

Poniżej zamieszczono sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Sprostowanie ogłoszenia wysłane do publikacji alt


Zmieniony (Poniedziałek, 21 Maj 2018 12:12)

Więcej…