Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 40 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 54
Odsłon : 378770
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Sektorowe ustawowe

PostHeaderIcon Dostawa dwudziestu jeden fabrycznie nowych miejskich autobusów niskopodłogowych klasy MAXI zasilanych olejem napędowym ON (MZK.PZ-251-19/17)

25 października 2017 roku

Zamawiający dokonał modyfikacji treści wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

MODYFIKACJA TREŚCI WZORU UMOWY alt

Zmieniony (Środa, 25 Październik 2017 12:40)

Więcej…

 

PostHeaderIcon Dostawa czternastu fabrycznie nowych miejskich autobusów niskopodłogowych hybrydowych klasy MAXI (MZK.D-251-5/17)

Więcej…

 

PostHeaderIcon Przetarg nieograniczony na dostawę części zamiennych do autobusów miejskich (MZK.PZ-251-18/17)

Więcej…

 

PostHeaderIcon Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej (MZK.PZ-251-17/17)

17 listopada 2017 roku

UWAGA! Zamawiający odpowiedział na pytanie do treści SIWZ oraz zmodyfikował treść SIWZ w zakresie terminów składania i otwarcia ofert (w tym przedłużył termin składania ofert do dnia 27.11.2017r. do godz. 11:50). Aby poznać szczegłóy należy skorzystać z łącza:

ODPOWIEDZI I MODYFIKACJA SIWZ alt

Sprostowanie ogłoszenia wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA alt


8 listopada 2017 roku

UWAGA! Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania do treści SIWZ. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

ODPOWIEDZI alt


Zmieniony (Piątek, 17 Listopad 2017 14:36)

Więcej…

 

PostHeaderIcon Pełnienie kompleksowych usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji obejmującej roboty budowlane (lub roboty budowlane wraz z projektowaniem) w ramach zadań objętych Projektami z grupy BiT-City II (MZK.D-251-03/17)

17 października 2017 roku

Zamawiający unieważnił postępowanie w częściach B i C. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W CZĘŚCIACH B i C alt


16 sierpnia 2017 roku

Informacja z otwarcia ofert:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT alt


7 sierpnia 2017 roku

UWAGA! Zamawiający udzielił wyjaśnień treści SIWZ. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW) alt


13 lipca 2017 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu, wymaganych na potwierdzenie spełniania warunków dokumentów oraz terminów składania i otwarcia ofert, a także zmienił treść załącznika nr 5 do IDW:

MODYFIKACJA SIWZ alt

ZMODYFIKOWANY ZAŁĄCZNIK NR 5 DO IDW - wersja edytowalna alt

Poniżej udostępniono sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA alt


Zmieniony (Wtorek, 17 Październik 2017 06:53)

Więcej…

 
Więcej artykułów…