Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 74 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 58
Odsłon : 400209
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Sektorowe ustawowe

PostHeaderIcon Pełnienie kompleksowych usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji obejmującej roboty budowlane (lub roboty budowlane wraz z projektowaniem) w ramach zadań objętych Projektami z grupy BiT-City II” (MZK.D-251-03/17-02)

Więcej…

 

PostHeaderIcon Dostawa dwudziestu jeden fabrycznie nowych miejskich autobusów niskopodłogowych klasy MAXI zasilanych olejem napędowym ON (MZK.PZ-251-19/17)

19 stycznia 2018 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

WYBÓR OFERTY alt


15 grudnia 2017 roku

Informację z otwarcia ofert udostępniono poniżej:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT alt


24 listopada 2017 roku

UWAGA! Zamawiający zmodyfikował odpowiedzi udzielone na pytania nr 5 i 7. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

MODYFIKACJA ODPOWIEDZI alt

UWAGA! Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania do treści SIWZ oraz dokonał modyfikacji treści SIWZ. Między innymi termin składania ofert przedłużono do 15.12.2017 roku do godz. 12:30. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ alt

Sprosotowanie ogłoszenia wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA alt


25 października 2017 roku

Zamawiający dokonał modyfikacji treści wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

MODYFIKACJA TREŚCI WZORU UMOWY alt

Zmieniony (Piątek, 19 Styczeń 2018 14:00)

Więcej…

 

PostHeaderIcon Dostawa czternastu fabrycznie nowych miejskich autobusów niskopodłogowych hybrydowych klasy MAXI (MZK.D-251-5/17)

15 grudnia 2017 roku

Informację z otwarcia ofert udostępniono poniżej:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT alt


24 listopada 2017 roku

UWAGA! Zamawiający zmodyfikował odpowiedź na pytanie nr 7 oraz opublikował wzór umowy uzupełniony o informację o współfinansowaniu zadnia ze środków Unii Europejskiej:

MODYFIKACJA ODPOWIEDZI alt

WZÓR UMOWY alt (UWAGA! jest to pierwotny wzór umowy, który nie uwzględnia obowiązujących modyfikacji SIWZ wprowadzonych odpowiedziami na pytania wykonawców uzupełniony o informację o współfinansowaniu zadania ze środków Unii Europejskiej) 

UWAGA! Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania do treści SIWZ oraz dokonał modyfikacji treści SIWZ. Między innymi termin składania ofert przedłużono do 15.12.2017 roku do godz. 12:00. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ alt

Sprosotowanie ogłoszenia wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA alt


Zmieniony (Piątek, 15 Grudzień 2017 14:04)

Więcej…

 

PostHeaderIcon Przetarg nieograniczony na dostawę części zamiennych do autobusów miejskich (MZK.PZ-251-18/17)

11 stycznia 2018 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w częsci 1:

WYBÓR OFERTY CZĘŚĆ 1 alt


4 stycznia 2018 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w częsciach 2 i 3 oraz unieważnił postępowanie w częściach 4 i 5. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

WYBÓR OFERTY CZĘŚĆ 2 i 3, UNIEWAŻNIENIE CZĘŚĆ 4 i 5 alt


8 grudnia 2017 roku

Informacja z otwarcia ofert:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT alt


30 listopada 2017 roku

UWAGA! Zamawiający udzielił wyjaśnień odnośnie udzielonej w dniu 24.11.2017r. odpowiedzi na pytanie nr 2. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

WYJAŚNIENIE ODPOWIEDZI alt


24 listopada 2017 roku

UWAGA! Zamawiający odpowiedział na pytania do treści SIWZ oraz dokonał modyfikacji treści SIWZ (m. in. termin składania ofert przedłużono do dnia 07.12.2017 roku do godz. 11:50). Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ alt

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA alt


Zmieniony (Czwartek, 11 Styczeń 2018 14:46)

Więcej…

 

PostHeaderIcon Roboty budowlane wraz z projektowaniem dla Projektu „Przebudowa układu torowo - drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo – autobusowego w Toruniu – BiT-City II” (MZK.D-251-4/17)

9 stycznia 2018 roku

Zamawiający dokonał ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

WYBÓR OFERTY alt


8 stycznia 2018 roku

Zamawiający unieważnił wybór oferty. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

UNIEWAŻNIENIE WYBORU OFERTY alt


7 listopada 2017 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

WYBÓR OFERTY alt


28 lipca 2017 roku

Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamieszcza na stronie internetowej informacje z otwarcia ofert:

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT alt


11 lipca 2017 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w zakresie wykazu dokumentów składanych wraz z ofertą (pkt 4 SIWZ Część I - IDW) oraz terminów składania i otwarcia ofert:

MODYFIKACJA SIWZ alt


Poniżej udostępniono do pobrania sprostowanie ogłoszenia wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA alt


30 czerwca 2017 roku

UWAGA! Poniżej udostępniono do pobrania informację o sprostowaniu treści pkt 3.6. SIWZ:

SPROSTOWANIE TREŚCI PKT 3.6. SIWZ alt


Poniżej udostępniono do pobrania sprostowanie ogłoszenia w zakresie odpowiadającym treści pkt 3.6. SWIZ wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA alt


26 czerwca 2017 roku

UWAGA! Poniżej udostępniono do pobrania sprostowanie odpowiedzi na pytanie nr 6 opublikowanej na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o. w dniu 23.06.2017 roku:

SPROSTOWANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 6 alt


23 czerwca 2017 roku

UWAGA:

1) Zamawiający udzielił wyjaśnień i dokonał modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (m.in. w zakresie terminów składania i otwarcia ofert, opisu przedmiotu zamówienia, szczególnych warunków kontraktu, obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, przesłanek wykluczenia z postępowania).

2) Zamawiający sprostował wcześniejsze odpowiedzi na pytania nr 108 i 109 opublikowane na niniejszej stronie w dniu 05.06.2017 roku.

Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z zamieszczonego niżej łącza:

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ alt

Poniżej udostępniono do pobrania sprostowanie ogłoszenia wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA alt


5 czerwca 2017 roku

UWAGA! Zamawiający udzielił wyjaśnień oraz dokonał modyfikacji treśći SIWZ (m.in. w zakresie warunków udziału w postępowaniu i terminów składania i otwarcia ofert). Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ alt

Dodatkowe dokumenty udostępnione przez Zamawiającego:

DODATKOWE DOKUMENTY

Poniżej udostępniono do pobrania sprostowanie ogłoszenia wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA alt


23 maja 2017 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w zakresie terminów składania i otwarcia ofert. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

MODYFIKACJA SIWZ alt

Poniżej udostępniono do pobrania sprostowanie ogłoszenia wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA alt


Zmieniony (Wtorek, 09 Styczeń 2018 17:30)

Więcej…