17 października 2018 roku

Zamawiający dokonał ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty w części B. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

Ponowny wybór oferty część B (plik .pdf)

16 października 2018 roku

Aby zapoznać się z treścią ogłoszenia o zamówieniu należy skorzystać z poniższego łącza:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (plik .pdf)

UWAGA! Informacje o ewentualnych zmianach ogłoszenia będą zamieszczane na stronie głównej przetargu (patrz zakładka "Zamówienia publiczne")

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor:
Mikołaj Stefański

16 października 2018 roku

Aby pobrać specyfikację istotnych warunków zamówienia należy skorzystać z poniższego łącza:

SIWZ MZK.PZ-251-24/18 (archiwum .zip, rozmiar około 2,5 MB)

UWAGA! Odnośniki do odpowiedzi na pytania wykonawców oraz modyfikacji SIWZ będą zamieszczane na stronie głównej przetargu (patrz zakładka "Zamówienia publiczne")

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

18.07.2018 roku

Aby zapoznać się z treścią ogłoszenia o zamówieniu należy skorzystać z poniższego łącza:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (plik .pdf)

UWAGA! Informacje o ewentualnych zmianach ogłoszenia będą zamieszczane na stronie głównej przetargu (patrz zakładka "Zamówienia publiczne")

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor:
Mikołaj Stefański

 

18.07.2018 roku

Aby pobrać specyfikację istotnych warunków zamówienia należy skorzystać z poniższego łącza:

SIWZ MZK.D-251-02/18-2 (archiwum .zip, rozmiar około 1,7 MB)

UWAGA! Odnośniki do odpowiedzi na pytania wykonawców oraz modyfikacji SIWZ będą zamieszczane na stronie głównej przetargu (patrz zakładka "Zamówienia publiczne")

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

 

18 września 2018 roku

Aby pobrać specyfikację istotnych warunków zamówienia należy skorzystać z poniższego łącza:

SIWZ MZK.PZ-251-21/18 (archiwum .zip, rozmiar około 3 MB)

UWAGA! Odnośniki do odpowiedzi na pytania wykonawców oraz modyfikacji SIWZ będą zamieszczane na stronie głównej przetargu (patrz zakładka "Zamówienia publiczne")

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański