16 października 2018 roku

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę części zamiennych do autobusów miejskich.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg nieograniczony MZK.PZ-251-24/18
Nazwa Przetarg nieograniczony na dostawę części zamiennych do autobusów miejskich
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 23.11.2018 r., do godz. 11:50

Otwarcie ofert w dniu 23.11.2018 r., o godz. 12:00

Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w DUUE

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE oraz udostępnienia SIWZ na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

11.10.2018 roku

16.10.2018 roku

Ogłoszenie o zamówieniu

Aby przejść do podstrony z ogłoszeniem, skorzystaj z łącza: OGŁOSZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ MZK.PZ-251-24/18

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

17 października 2018 roku

PONOWNY WYBÓR OFERTY W CZĘŚCI B

2 października 2018 roku

WYBÓR OFERT W CZĘŚCIACH A i B

24 sierpnia 2018 roku

Poniżej udostępniono do pobrania informację z otwarcia ofert:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (plik .pdf)


22 października 2018 roku

UWAGA! Zamawiający udzielił wyjaśnień oraz dokonał modyfikacji treści SIWZ (w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, postanowień wzoru umowy oraz terminów składania i otwarcia ofert). Termin składania ofert przedłużono do dnia 07.11.2018 roku do godziny 11:50. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łączy:

Odpowiedzi I (Modyfikacje) - plik .pdf

Odpowiedzi II - plik .pdf

Odpowiedzi III - plik .pdf

Odpowiedzi IV (Modyfikacje) - plik .pdf

Zamawiający wysłał sprostowanie ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Sprostowanie ogłoszenia - plik .pdf


18 września 2018 roku

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg nieograniczony MZK.PZ-251-21/18
Nazwa Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 07.11.2018 r., do godz. 11:50

Otwarcie ofert w dniu 07.11.2018 r., o godz. 12:00

Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w DUUE

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE oraz udostępnienia SIWZ na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

13.09.2018 roku

18.09.2018 roku

Ogłoszenie o zamówieniu

Aby przejść do podstrony z ogłoszeniem, skorzystaj z łącza: OGŁOSZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ MZK.PZ-251-21/18

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański