27 listopada 2018 roku

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (plik .pdf)

21 listopada 2018 roku

SPECYFIKACJE ASORTYMENTOWE (MOŻLIWOŚĆ ZMIANY SZEROKOŚCI KOLUMN) archiwum .zip (rozmiar około 700 KB)

9 listopada 2018 roku

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania do treści SIWZ oraz dokonał modyfikacji treści SIWZ w zakresie:

1) opisu przedmiotu zamówienia i postanowień umowy dla Zadania 1 (części do autobusów Jelcz);

2) terminów składania i otwarcia ofert - termin składania ofert został przedłużony do 26.11.2018 roku do godziny 11:50.

Szczegółowe informacje dostępne są pod łączem:

ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ (plik .pdf)

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA (plik .pdf)


16 października 2018 roku

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę części zamiennych do autobusów miejskich.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg nieograniczony MZK.PZ-251-24/18
Nazwa Przetarg nieograniczony na dostawę części zamiennych do autobusów miejskich
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 26.11.2018 r., do godz. 11:50

Otwarcie ofert w dniu 26.11.2018 r., o godz. 12:00

Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w DUUE

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE oraz udostępnienia SIWZ na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

11.10.2018 roku

16.10.2018 roku

Ogłoszenie o zamówieniu

Aby przejść do podstrony z ogłoszeniem, skorzystaj z łącza: OGŁOSZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ MZK.PZ-251-24/18

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

19 listopada 2018 roku

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI B

17 października 2018 roku

PONOWNY WYBÓR OFERTY W CZĘŚCI B

2 października 2018 roku

WYBÓR OFERT W CZĘŚCIACH A i B

24 sierpnia 2018 roku

Poniżej udostępniono do pobrania informację z otwarcia ofert:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (plik .pdf)


30 listopada 2018 roku

Wybór najkorzystniejszej oferty - plik.pdf

7 listopada 2018 roku

Poprawiona informacja z otwarcia ofert (sprostowanie omyłki pisarskiej) - plik .pdf

Informacja z otwarcia ofert - plik .pdf

22 października 2018 roku

UWAGA! Zamawiający udzielił wyjaśnień oraz dokonał modyfikacji treści SIWZ (w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, postanowień wzoru umowy oraz terminów składania i otwarcia ofert). Termin składania ofert przedłużono do dnia 07.11.2018 roku do godziny 11:50. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łączy:

Odpowiedzi I (Modyfikacje) - plik .pdf

Odpowiedzi II - plik .pdf

Odpowiedzi III - plik .pdf

Odpowiedzi IV (Modyfikacje) - plik .pdf

Zamawiający wysłał sprostowanie ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Sprostowanie ogłoszenia - plik .pdf


18 września 2018 roku

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg nieograniczony MZK.PZ-251-21/18
Nazwa Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 07.11.2018 r., do godz. 11:50

Otwarcie ofert w dniu 07.11.2018 r., o godz. 12:00

Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w DUUE

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE oraz udostępnienia SIWZ na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

13.09.2018 roku

18.09.2018 roku

Ogłoszenie o zamówieniu

Aby przejść do podstrony z ogłoszeniem, skorzystaj z łącza: OGŁOSZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ MZK.PZ-251-21/18

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański