Autor/ osoba odpowiedzialna: Paweł Trawiński
Data wytworzenia: 2 lipca 2019r.
Redaktor, kategoria artykułu, publikacja: patrz poniżej

W dniu 2 lipca 2019 roku MZK w Toruniu Sp. z o.o. zamieściła na Platformie Marketplanet dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę autobusów elektrycznych oraz ładowarek szybkiego i wolnego ładowania wraz z uruchomieniem. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Łącze do Platformy (łącze do postępowania dostępne jest na liście postępowań po kliknięciu zakładki "Aktualne" w pozycji menu [znajdującego się na górze strony po lewej] "Lista Przetargów i Dialogów Technicznych"):

https://mzk-torun.ezamawiajacy.pl

Autor/ osoba odpowiedzialna: Mikołaj Stefański
Data wytworzenia: 08.02.2019
Redaktor, kategoria artykułu, publikacja: patrz poniżej

W dniu 3 lipca 2019 roku Zamawiający udzielił wyjaśnień treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia dla Części 2 zamówienia oraz dokonał modyfikacji treści SIWZ w zakresie terminów składania i otwarcia ofert. Szczegółowe informacje o udzielonych wyjaśnieniach oraz dokonanych zmianach dostępne są na stronie postępowania na Platformie.

W dniu 26 czerwca 2019 roku Zamawiający udzielił wyjaśnień treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia dla Części 2 zamówienia oraz dokonał modyfikacji treści SIWZ w zakresie terminów składania i otwarcia ofert. Szczegółowe informacje o udzielonych wyjaśnieniach oraz dokonanych zmianach dostępne są na stronie postępowania na Platformie.

W dniu 14 czerwca 2019 roku Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, realizacji przeglądów gwarancyjnych podwozia pojazdu specjalnego, wzoru umowy, klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz terminów składania i otwarcia ofert. Szczegółowe informacje o dokonanych zmianach dostępne są na stronie postępowania na Platformie.

W dniu 30 maja 2019 roku Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz terminów składania i otwarcia ofert. Szczegółowe informacje o dokonanych zmianach dostępne są na stronie postępowania na Platformie.

W dniu 15 maja 2019 roku Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ w zakresie terminów składania i otwarcia ofert. Szczegółowe informacje o dokonanych zmianach dostępne są na stronie postępowania na Platformie.

W dniu 6 maja 2019 roku Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ w zakresie terminów składania i otwarcia ofert. Szczegółowe informacje o dokonanych zmianach dostępne są na stronie postępowania na Platformie.

W dniu 23 kwietnia 2019 roku Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ w zakresie terminów składania i otwarcia ofert. Szczegółowe informacje o dokonanych zmianach dostępne są na stronie postępowania na Platformie.

W dniu 4 kwietnia 2019 roku Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania wykonawców do treści SIWZ, dokonał modyfikacji treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu dla części 2 oraz terminów składania i otwarcia ofert. Szczegółowe informacje o dokonanych zmianach dostępne są na stronie postępowania na Platformie.

W dniu 18 marca 2019 roku Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ w zakresie terminów składania i otwarcia ofert. Szczegółowe informacje o dokonanych zmianach dostępne są na stronie postępowania na Platformie.

W dniu 15 lutego 2019 roku Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ w zakresie treści załączników oraz terminów składania i otwarcia ofert. Szczegółowe informacje o dokonanych zmianach dostępne są na stronie postępowania na Platformie.

W dniu 8 lutego 2019 roku MZK w Toruniu Sp. z o.o. zamieściła na Platformie Marketplanet dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę specjalnych pojazdów technicznych. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Łącze do Platformy (łącze do postępowania dostępne jest na liście postępowań po kliknięciu zakładki "Aktualne" w pozycji menu [znajdującego się na górze strony po lewej] "Lista Przetargów i Dialogów Technicznych"): 

https://mzk-torun.ezamawiajacy.pl