Autor/ osoba odpowiedzialna: Mikołaj Stefański
Data wytworzenia: 16.07.2019
Redaktor, kategoria artykułu, publikacja: patrz poniżej

16.07.2019 roku

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na sukcesywne dostawy części zamiennych do wagonów tramwajowych typu 805 Na wg załączonych do zapytania ofertowego specyfikacji asortymentowych w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 czerwca 2020 roku.

Termin składania ofert: do dnia 26 lipca 2019 roku do godz. 12:00.

Treść zapytania ofertowego: ZAPYTANIE OFERTOWE

Autor/ osoba odpowiedzialna: Paweł Trawiński
Data wytworzenia: 4-07-2019
Redaktor, kategoria artykułu, publikacja: patrz poniżej

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. ,,Kompleksowa modernizacja stacji paliw zlokalizowanej na terenie zajezdni autobusowej przy ul.Legionów 220 w Toruniu ”, 

Termin składania ofert: do dnia 12.07.2019 roku do godz. 12:00.

Aby zapoznać się z treścią zapytania ofertowego należy skorzystać z łączy:

Rodo

Zał. do umowy

Oświadczenie

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę 2

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe

===========

Dokumenty zał. nr 1

Kanalizacja kablowa

Uziemienie

Stacja

PZT

Profil KD

Trasa KD

Plan sytuacyjny

Schemat połączeń

Zbiornik

Fundament - przekrój

Fundament - rzut

============

Dokumenty zał. nr 1A

Kanalizacja kablowa

Uziemienie

Stacja paliw 

PZT

Plan sytuacyjny

Schemat połączeń

Schemat połączeń 2

Fundament

 

 

 

 

Autor/ osoba odpowiedzialna: Paweł Trawiński
Data wytworzenia: 3-07-2019
Redaktor, kategoria artykułu, publikacja: patrz poniżej

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów hutniczych.

Termin składania ofert: do dnia 12.07.2019 roku do godz. 12:00.

Aby zapoznać się z treścią zapytania ofertowego należy skorzystać z łączy:

zapytanie ofertowe

specyfikacja

wzór umowy

oferta

RODO

klauzula

Autor/ osoba odpowiedzialna: Paweł Trawiński
Data wytworzenia: 3-07-2019
Redaktor, kategoria artykułu, publikacja: patrz poniżej

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę artykułów spawalniczych.

Termin składania ofert: do dnia 12.07.2019 roku do godz. 12:00.

Aby zapoznać się z treścią zapytania ofertowego należy skorzystać z łączy:

opis

wzór umowy

formularz ofertowy

RODO

klauzula

zapytanie ofertowe

Autor/ osoba odpowiedzialna: Paweł Trawiński
Data wytworzenia: 3-07-2019
Redaktor, kategoria artykułu, publikacja: patrz poniżej

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów ściernych. 

Termin składania ofert: do dnia 12.07.2019 roku do godz. 12:00.

Aby zapoznać się z treścią zapytania ofertowego należy skorzystać z łączy:

Zapytanie ofertowe

Specyfikacja

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Oświadczenie RODO

Klauzula informacyjna

Autor/ osoba odpowiedzialna: Maciej Ekwiński
Data wytworzenia: 30.04.2019
Redaktor, kategoria artykułu, publikacja: patrz poniżej

13 maja 2019 roku

Zamawiający sprostował omyłkę pisarską w treści załącznika nr 8 do zapytania (wykazu osób):

http://bip.mzk.torun.pl/do-pobrania/168-audyty-energetyczne-mzk-ti-71-22-19-sprostowanie

Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 17.05.2019 roku, do godz. 11:45:

zmiana treści zapytania w zakresie terminów składania i otwarcia ofert


7 maja 2019 roku

Zamawiający udzielił wyjaśnień treści zapytania ofertowego:

http://bip.mzk.torun.pl/do-pobrania/166-audyty-energetyczne-mzk-ti-71-22-19-odpowiedzi


30 kwietnia 2019 roku

W związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla modernizacji obiektów na terenie zajezdni autobusowej i tramwajowej (w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego), MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na kompleksowym opracowaniu audytów energetycznych obiektów przemysłowych - budynków na terenie zajezdni autobusowej i tramwajowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Oferty należy składać w Biurze Podawczym lub Sekretariacie MZK w Toruniu Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 24/26, 87–100 Toruń, w terminie do dnia 14.05.2019 roku, do godz. 11:45.

Treść zapytania ofertowego: ZAPYTANIE OFERTOWE (archiwum .zip, rozmiar około 4 MB)