Autor/ osoba odpowiedzialna: Maciej Ekwiński
Data wytworzenia: 18.02.2019
Redaktor, kategoria artykułu, publikacja: patrz poniżej

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na na wykonanie usługi w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Przebudowa ulicy Wielki Rów polegająca na budowie zjazdu publicznego z dz. nr 420/5 obr.38 poprzez dz. nr 420/4 obr.38 na dz. nr 421 obr.38 w Toruniu"

Termin składania ofert: do dnia 26.02.2019 roku, do godz. 12:00.

Treść zapytania ofertowego: ZAPYTANIE OFERTOWE (plik .zip, rozmiar około 50 MB)

Autor/ osoba odpowiedzialna: Mikołaj Stefański
Data wytworzenia: 15.02.2019
Redaktor, kategoria artykułu, publikacja: patrz poniżej

W dniu 15 lutego 2019 roku MZK w Toruniu Sp. z o.o. zamieściła w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich zapytanie ofertowe na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167236

Autor/ osoba odpowiedzialna: Mikołaj Stefański
Data wytworzenia: 15.02.2019
Redaktor, kategoria artykułu, publikacja: patrz poniżej

W dniu 15.02.2019 roku na Portalu zamówień regionalnego programu operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zamieszczono zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyz z zakresu ornitologii oraz chiropterologii niezbędnych do sporządzenia wniosków do RDOŚ, na potrzeby termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie zajezdni autobusowej i tramwajowej w Toruniu:

https://zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl/ogloszenia/ad/wykonanie-ekspertyz-z-zakresu-ornitologii-oraz-chiropterologii-niezbednych-do-sporzadzenia-wnioskow-do-rdos-na-potrzeby-termomodernizacji-obiektow-uzytecznosci-publicznej-na-terenie-zajezdni-autobusowej-i-tramwajowej-w-toruniu,1021

Autor/ osoba odpowiedzialna: Paweł Bohdziewicz
Data wytworzenia: 07.02.2019
Redaktor, kategoria artykułu, publikacja: patrz poniżej

7 lutego 2019 roku

MZK w Toruniu Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na konserwację, ładowanie, naprawy oraz legalizację gaśnic i agregatów gaśniczych w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2020 roku.

Termin składania ofert: do dnia 15.02.2019 r. do godz. 12:00.

Treść zapytania ofertowego: ZAPYTANIE OFERTOWE (archiwum .zip, rozmiar około 400 KB)

Autor/ osoba odpowiedzialna: Paweł Bohdziewicz
Data wytworzenia: 06.02.2019
Redaktor, kategoria artykułu, publikacja: patrz poniżej

7 lutego 2019 roku

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania  ofert dotyczących dostawy materiałów zintegrowanej nawierzchni torowo-drogowej dla wykonania remontu przejazdów torowo-drogowych.

Termin składania ofert: do 20.02.2019 do godz 10:00.

Treść zapytania ofertowego: ZAPYTANIE OFERTOWE (archiwum .zip, rozmiar około 900 KB)