15 listopada 2018 roku

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę artykułów smarno - konserwujących.

Termin składania ofert: do dnia 23.11.2018 r. do godz. 12:00.

Treść zapytania:

ZAPYTANIE OFERTOWE (archiwum .zip, rozmiar około 600 KB)

Autor/ osoba odpowiedzialna: Paweł Bohdziewicz

Redaktor: Mikołaj Stefański

14 listopada 2018 roku

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na mechaniczne wybranie, wywiezienie i unieszkodliwienie osadu z osadnika olejów i smarów, separatora przy stacji CPN oraz 3 studzienek osadowych zlokalizowanych na terenie zajezdni autobusowej.

Termin składania ofert: do dnia 23 listopada 2018 r. do godziny 14.00.

Szczegółowe informacje na temat zapytania udostępniono poniżej (należy pobrać plik):

ZAPYTANIE OFERTOWE (archiwum .zip, rozmiar około 300 KB)

Autor/ osoba odpowiedzialna: Maciej Ekwiński

Redaktor: Mikołaj Stefański

9 listopada 2018 roku

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę artykułów złącznych.

Termin składania ofert: do dnia 21.11.2018 r. do godz. 12:00.

Treść zapytania:

ZAPYTANIE OFERTOWE (archiwum .zip, rozmiar około 460 KB)

Autor/ osoba odpowiedzialna: Paweł Bohdziewicz

Redaktor: Mikołaj Stefański

15 listopada 2018 roku

Dokonano następujących modyfikacji treści zapytania ofertowego:

1) w specyfikacji asortymentowej (załącznik nr 1 do zapytania) skorygowano zapotrzebowanie ilościowe dla pozycji 7, poniżej zamieszczono poprawioną specyfikację asortymentową:

POPRAWIONA SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA (plik .xls),

2) przedłużono termin składania ofert do dnia 23.11.2018 r. do godz. 12:00.


9 listopada 2018 roku

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę artykułów technicznych.

Termin składania ofert: do dnia 23.11.2018 r. do godz. 12:00.

Treść zapytania:

ZAPYTANIE OFERTOWE (archiwum .zip, rozmiar około 460 KB)

Autor/ osoba odpowiedzialna: Paweł Bohdziewicz

Redaktor: Mikołaj Stefański

30 października 2018 roku

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę artykułów ogólnoelektrycznych.

Termin składania ofert: do dnia 08.11.2018 r. do godz. 12:00.

Treść zapytania:

ZAPYTANIE OFERTOWE (archiwum .zip, rozmiar około 490 KB)

Autor/ osoba odpowiedzialna: Paweł Bohdziewicz

Redaktor: Mikołaj Stefański

30 października 2018 roku

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę artykułów malarskich.

Termin składania ofert: do dnia 08.11.2018 r. do godz. 12:00.

Treść zapytania:

ZAPYTANIE OFERTOWE (archiwum .zip, rozmiar około 450 KB)

Autor/ osoba odpowiedzialna: Paweł Bohdziewicz

Redaktor: Mikołaj Stefański