Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 62 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 50
Odsłon : 405566
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na realizację zadania „Modernizacja istniejącej stacji paliw zlokalizowanej na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Legionów 220 w Toruniu” w formule zaprojektuj i wybuduj (MZK.PZ-251-24/17)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

2 lutego 2018 roku

alt Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Termin składania ofert przedłużono do dnia 09.02.2018 roku do godziny 11:45. Otwracie ofert nastąpi w dniu 09.02.2018 roku o godz. 12:00.


18 stycznia 2018 roku

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, decyzji, w tym między innymi decyzji o pozwoleniu na budowę, przekazaniu do eksploatacji, oraz wykonanie robót budowlanych na czynnym obiekcie dla zadania pod nazwą: „Modernizacja istniejącej stacji paliw zlokalizowanej na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Legionów 220 w Toruniu”.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty MZK.PZ-251-24/17
Nazwa Przetarg otwarty na realizację zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, decyzji, w tym między innymi decyzji o pozwoleniu na budowę, przekazaniu do eksploatacji, oraz wykonanie robót budowlanych na czynnym obiekcie dla zadania pod nazwą: „Modernizacja istniejącej stacji paliw zlokalizowanej na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Legionów 220 w Toruniu”
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 09.02.2018 r., do godz. 11:45

Otwarcie ofert w dniu 09.02.2018 r., o godz. 12:00

Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

18.01.2018 roku

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ MZK.PZ-251-24/17

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Piątek, 02 Luty 2018 13:32)