Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 71 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 54
Odsłon : 379129
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Zapytanie ofertowe na kompleksowe ubezpieczenie majątkowe w tym komunikacyjne MZK w Toruniu Sp. z o.o. w 2018 roku (MZK.PZ-251-22/17)

7 listopada 2017 roku

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na kompleksowe ubezpieczenie majątkowe w tym komunikacyjne Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Zapytanie ofertowe MZK.PZ-251-22/17
Nazwa Zapytanie ofertowe na kompleksowe ubezpieczenie majątkowe w tym komunikacyjne  Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku
Termin składania ofert Termin składania ofert do dnia 22.11.2017 r., do godz. 11:50

Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

07.11.2017 roku

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ MZK.PZ-251-22/17

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański