Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 44 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 50
Odsłon : 405597
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na kompleksowe sprzątanie taboru autobusowego oraz pomieszczeń na terenie zajezdni autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. (MZK.PZ-251-20/17)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

4 grudnia 2017 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

WYBÓR OFERTY alt


30 października 2017 roku

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na kompleksowe sprzątanie taboru autobusowego oraz pomieszczeń na terenie zajezdni autobusowej.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty MZK.PZ-251-20/17
Nazwa Przetarg otwarty na kompleksowe sprzątanie taboru autobusowego oraz pomieszczeń na terenie zajezdni autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 08.11.2017 r., do godz. 11:45

Otwarcie ofert w dniu 08.11.2017 r., o godz. 12:00

Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

30.10.2017 roku

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ MZK.PZ-251-20/17

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Poniedziałek, 04 Grudzień 2017 12:40)