Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 45 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 54
Odsłon : 379108
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Dostawa dwudziestu jeden fabrycznie nowych miejskich autobusów niskopodłogowych klasy MAXI zasilanych olejem napędowym ON (MZK.PZ-251-19/17)

25 października 2017 roku

Zamawiający dokonał modyfikacji treści wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

MODYFIKACJA TREŚCI WZORU UMOWY alt

24 października 2017 roku

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę dwudziestu jeden fabrycznie nowych miejskich autobusów niskopodłogowych klasy MAXI zasilanych olejem napędowym ON.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg nieograniczony MZK.PZ-251-19/17
Nazwa Przetarg nieograniczony na dostawę dwudziestu jeden fabrycznie nowych miejskich autobusów niskopodłogowych klasy MAXI zasilanych olejem napędowym ON
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 30.11.2017 r., do godz. 12:30

Otwarcie ofert w dniu 30.11.2017 r., o godz. 12:45

Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w DUUE

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE oraz udostępnienia SIWZ na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

20.10.2017 roku

24.10.2017 roku

Ogłoszenie o zamówieniu

Aby przejść do podstrony z ogłoszeniem, skorzystaj z łącza: OGŁOSZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ MZK.PZ-251-19/17

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Środa, 25 Październik 2017 12:40)