Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 32 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 50
Odsłon : 405596
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Dostawa dwudziestu jeden fabrycznie nowych miejskich autobusów niskopodłogowych klasy MAXI zasilanych olejem napędowym ON (MZK.PZ-251-19/17)

Zamówienia publiczne - Sektorowe ustawowe

19 stycznia 2018 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

WYBÓR OFERTY alt


15 grudnia 2017 roku

Informację z otwarcia ofert udostępniono poniżej:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT alt


24 listopada 2017 roku

UWAGA! Zamawiający zmodyfikował odpowiedzi udzielone na pytania nr 5 i 7. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

MODYFIKACJA ODPOWIEDZI alt

UWAGA! Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania do treści SIWZ oraz dokonał modyfikacji treści SIWZ. Między innymi termin składania ofert przedłużono do 15.12.2017 roku do godz. 12:30. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ alt

Sprosotowanie ogłoszenia wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA alt


25 października 2017 roku

Zamawiający dokonał modyfikacji treści wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

MODYFIKACJA TREŚCI WZORU UMOWY alt

24 października 2017 roku

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę dwudziestu jeden fabrycznie nowych miejskich autobusów niskopodłogowych klasy MAXI zasilanych olejem napędowym ON.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg nieograniczony MZK.PZ-251-19/17
Nazwa Przetarg nieograniczony na dostawę dwudziestu jeden fabrycznie nowych miejskich autobusów niskopodłogowych klasy MAXI zasilanych olejem napędowym ON
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 15.12.2017 r., do godz. 12:30

Otwarcie ofert w dniu 15.12.2017 r., o godz. 12:45

Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w DUUE

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE oraz udostępnienia SIWZ na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

20.10.2017 roku

24.10.2017 roku

Ogłoszenie o zamówieniu

Aby przejść do podstrony z ogłoszeniem, skorzystaj z łącza: OGŁOSZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ MZK.PZ-251-19/17

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Piątek, 19 Styczeń 2018 14:00)