Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 68 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 54
Odsłon : 379126
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Dostawa czternastu fabrycznie nowych miejskich autobusów niskopodłogowych hybrydowych klasy MAXI (MZK.D-251-5/17)

24 października 2017 roku

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę czternastu fabrycznie nowych miejskich autobusów niskopodłogowych hybrydowych klasy MAXI.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg nieograniczony MZK.D-251-5/17
Nazwa Przetarg nieograniczony na dostawę czternastu fabrycznie nowych miejskich autobusów niskopodłogowych hybrydowych klasy MAXI
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 30.11.2017 r., do godz. 12:00

Otwarcie ofert w dniu 30.11.2017 r., o godz. 12:15

Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w DUUE

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE oraz udostępnienia SIWZ na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

24.10.2017 roku

20.10.2017 roku

Ogłoszenie o zamówieniu

Aby przejść do podstrony z ogłoszeniem, skorzystaj z łącza: OGŁOSZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ MZK.D-251-5/17

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański