Dostawa czternastu fabrycznie nowych miejskich autobusów niskopodłogowych hybrydowych klasy MAXI (MZK.D-251-5/17)
Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 80 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 44
Odsłon : 400708
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Dostawa czternastu fabrycznie nowych miejskich autobusów niskopodłogowych hybrydowych klasy MAXI (MZK.D-251-5/17)

6 marca 2018 roku

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

WYBÓR OFERTY alt


15 grudnia 2017 roku

Informację z otwarcia ofert udostępniono poniżej:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT alt


24 listopada 2017 roku

UWAGA! Zamawiający zmodyfikował odpowiedź na pytanie nr 7 oraz opublikował wzór umowy uzupełniony o informację o współfinansowaniu zadnia ze środków Unii Europejskiej:

MODYFIKACJA ODPOWIEDZI alt

WZÓR UMOWY alt (UWAGA! jest to pierwotny wzór umowy, który nie uwzględnia obowiązujących modyfikacji SIWZ wprowadzonych odpowiedziami na pytania wykonawców uzupełniony o informację o współfinansowaniu zadania ze środków Unii Europejskiej) 

UWAGA! Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania do treści SIWZ oraz dokonał modyfikacji treści SIWZ. Między innymi termin składania ofert przedłużono do 15.12.2017 roku do godz. 12:00. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ alt

Sprosotowanie ogłoszenia wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA alt


24 października 2017 roku

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę czternastu fabrycznie nowych miejskich autobusów niskopodłogowych hybrydowych klasy MAXI.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg nieograniczony MZK.D-251-5/17
Nazwa Przetarg nieograniczony na dostawę czternastu fabrycznie nowych miejskich autobusów niskopodłogowych hybrydowych klasy MAXI
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 15.12.2017 r., do godz. 12:00

Otwarcie ofert w dniu 15.12.2017 r., o godz. 12:15

Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w DUUE

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE oraz udostępnienia SIWZ na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

20.10.2017 roku

24.10.2017 roku

Ogłoszenie o zamówieniu

Aby przejść do podstrony z ogłoszeniem, skorzystaj z łącza: OGŁOSZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ MZK.D-251-5/17

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Wtorek, 06 Marzec 2018 14:05)