Przetarg nieograniczony na dostawę części zamiennych do autobusów miejskich (MZK.PZ-251-18/17)
Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 49 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 42
Odsłon : 400349
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg nieograniczony na dostawę części zamiennych do autobusów miejskich (MZK.PZ-251-18/17)

Zamówienia publiczne - Sektorowe ustawowe

11 stycznia 2018 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w częsci 1:

WYBÓR OFERTY CZĘŚĆ 1 alt


4 stycznia 2018 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w częsciach 2 i 3 oraz unieważnił postępowanie w częściach 4 i 5. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

WYBÓR OFERTY CZĘŚĆ 2 i 3, UNIEWAŻNIENIE CZĘŚĆ 4 i 5 alt


8 grudnia 2017 roku

Informacja z otwarcia ofert:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT alt


30 listopada 2017 roku

UWAGA! Zamawiający udzielił wyjaśnień odnośnie udzielonej w dniu 24.11.2017r. odpowiedzi na pytanie nr 2. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

WYJAŚNIENIE ODPOWIEDZI alt


24 listopada 2017 roku

UWAGA! Zamawiający odpowiedział na pytania do treści SIWZ oraz dokonał modyfikacji treści SIWZ (m. in. termin składania ofert przedłużono do dnia 07.12.2017 roku do godz. 11:50). Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ alt

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA alt


21 października 2017 roku

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę części zamiennych do autobusów miejskich.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg nieograniczony MZK.PZ-251-18/17
Nazwa Przetarg nieograniczony na dostawę części zamiennych do autobusów miejskich
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 07.12.2017 r., do godz. 11:50

Otwarcie ofert w dniu 07.12.2017 r., o godz. 12:00

Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w DUUE

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE oraz udostępnienia SIWZ na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

19.10.2017 roku

21.10.2017 roku

Ogłoszenie o zamówieniu

Aby przejść do podstrony z ogłoszeniem, skorzystaj z łącza: OGŁOSZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ MZK.PZ-251-18/17

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

 

Zmieniony (Czwartek, 11 Styczeń 2018 14:46)