Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 26 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 57
Odsłon : 398579
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej (MZK.PZ-251-17/17)

Zamówienia publiczne - Sektorowe ustawowe

8 grudnia 2017 roku

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

WYBÓR OFERTY alt


27 listopada 2017 roku

Informacja z otwarcia ofert:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT alt


17 listopada 2017 roku

UWAGA! Zamawiający odpowiedział na pytanie do treści SIWZ oraz zmodyfikował treść SIWZ w zakresie terminów składania i otwarcia ofert (w tym przedłużył termin składania ofert do dnia 27.11.2017r. do godz. 11:50). Aby poznać szczegłóy należy skorzystać z łącza:

ODPOWIEDZI I MODYFIKACJA SIWZ alt

Sprostowanie ogłoszenia wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA alt


8 listopada 2017 roku

UWAGA! Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania do treści SIWZ. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

ODPOWIEDZI alt


13 października 2017 roku

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg nieograniczony MZK.PZ-251-17/17
Nazwa Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 27.11.2017 r., do godz. 11:50

Otwarcie ofert w dniu 27.11.2017 r., o godz. 12:00

Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w DUUE

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE oraz udostępnienia SIWZ na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

11.10.2017 roku

13.10.2017 roku

Ogłoszenie o zamówieniu

Aby przejść do podstrony z ogłoszeniem, skorzystaj z łącza: OGŁOSZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ MZK.PZ-251-17/17

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Piątek, 08 Grudzień 2017 15:04)