Przetarg otwarty na dostawę rozjazdu tramwajowego, przyrządów wyrównawczych tramwajowych oraz elektro hydraulicznego napędu zwrotnicy (MZK.PZ-251-15/17)
Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 42
Odsłon : 400347
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na dostawę rozjazdu tramwajowego, przyrządów wyrównawczych tramwajowych oraz elektro hydraulicznego napędu zwrotnicy (MZK.PZ-251-15/17)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

8 sierpnia 2017 roku

UWAGA! Zamawiający unieważnił postępowanie (zamknął przetarg bez dokonywania wyboru oferty) we wszystkich częściach postępowania. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA w częściach 1 (rozjazd), 2 (przyrządy wyrównawcze) i 3 (napęd zwrotnicy) alt


5 lipca 2017 roku

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę rozjazdu tramwajowego, przyrządów wyrównawczych tramwajowych oraz elektro hydraulicznego napędu zwrotnicy.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty MZK.PZ-251-15/17
Nazwa Przetarg otwarty na dostawę rozjazdu tramwajowego, przyrządów wyrównawczych tramwajowych oraz elektro hydraulicznego napędu zwrotnicy
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 13.07.2017 r., do godz. 11:50

Otwarcie ofert w dniu 13.07.2017 r., o godz. 12:00

Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

05.07.2017 roku

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ MZK.PZ-251-15/17

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Wtorek, 08 Sierpień 2017 07:24)