Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 50
Odsłon : 405596
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Pełnienie kompleksowych usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji obejmującej roboty budowlane (lub roboty budowlane wraz z projektowaniem) w ramach zadań objętych Projektami z grupy BiT-City II (MZK.D-251-03/17)

30 listopada 2017 roku

Zamawiający unieważnił postępowanie w części A. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI A alt


17 października 2017 roku

Zamawiający unieważnił postępowanie w częściach B i C. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W CZĘŚCIACH B i C alt


16 sierpnia 2017 roku

Informacja z otwarcia ofert:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT alt


7 sierpnia 2017 roku

UWAGA! Zamawiający udzielił wyjaśnień treści SIWZ. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW) alt


13 lipca 2017 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu, wymaganych na potwierdzenie spełniania warunków dokumentów oraz terminów składania i otwarcia ofert, a także zmienił treść załącznika nr 5 do IDW:

MODYFIKACJA SIWZ alt

ZMODYFIKOWANY ZAŁĄCZNIK NR 5 DO IDW - wersja edytowalna alt

Poniżej udostępniono sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA alt


5 lipca 2017 roku

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na pełnienie kompleksowych usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji obejmującej roboty budowlane (lub roboty budowlane wraz z projektowaniem) w ramach zadań objętych Projektami z grupy BiT-City II.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg nieograniczony MZK.D-251-03/17
Nazwa Pełnienie kompleksowych usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji obejmującej roboty budowlane (lub roboty budowlane wraz z projektowaniem) w ramach zadań objętych Projektami z grupy BiT-City II
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 14.08.2017 r., do godz. 12:00

Otwarcie ofert w dniu 14.08.2017 r., o godz. 12:15

Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w DUUE

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE oraz udostępnienia SIWZ na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

30.06.2017 roku

 

05.07.2017 roku

Ogłoszenie o zamówieniu

Aby przejść do podstrony z ogłoszeniem, skorzystaj z łącza: OGŁOSZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ MZK.D-251-03/17

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Czwartek, 30 Listopad 2017 15:35)