Przetarg otwarty na dostawę w latach 2017 - 2018 płynów eksploatacyjnych oraz smarów (MZK.PZ-251-08/17)
Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 32 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 42
Odsłon : 400428
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na dostawę w latach 2017 - 2018 płynów eksploatacyjnych oraz smarów (MZK.PZ-251-08/17)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

14 lipca 2017 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert w poszczególnych częściach postępowania. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

WYBÓR OFERT alt


27 czerwca 2017 roku

Poniżej udostępniono odpowiedź na pytanie dotyczące treści SIWZ:

ODPOWIEDŹ alt


23 czerwca 2017 roku

Poniżej udostępniono odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ (w ramach udzielonych odpowiedzi Zamawiający przedłużył termin składania ofert):

ODPOWIEDZI alt


21 czerwca 2017 roku

Poniżej udostępniono odpowiedź na pytanie dotyczące treści SIWZ:

ODPOWIEDŹ alt


14 czerwca 2017 roku

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę w latach 2017 - 2018 płynów eksploatacyjnych oraz smarów.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty MZK.PZ-251-08/17
Nazwa Przetarg otwarty na dostawę w latach 2017 - 2018 płynów eksploatacyjnych oraz smarów
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 29.06.2017 r., do godz. 11:50

Otwarcie ofert w dniu 29.06.2017 r., o godz. 12:00

Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

14.06.2017 roku

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ MZK.PZ-251-08/17

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Piątek, 14 Lipiec 2017 13:16)