Przetarg otwarty na dostawę rozjazdu tramwajowego oraz przyrządów wyrównawczych tramwajowych (MZK.PZ-251-12/17)
Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 38 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 42
Odsłon : 400429
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na dostawę rozjazdu tramwajowego oraz przyrządów wyrównawczych tramwajowych (MZK.PZ-251-12/17)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

2 czerwca 2017 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia dla części 1 (dostawa rozjazdu) oraz terminów składania i otwarcia ofert. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

MODYFIKACJA SIWZ alt

29 maja 2017 roku

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę rozjazdu tramwajowego oraz przyrządów wyrównawczych tramwajowych.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty MZK.PZ-251-12/17
Nazwa Przetarg otwarty na dostawę rozjazdu tramwajowego oraz przyrządów wyrównawczych tramwajowych
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 08.06.2017 r., do godz. 11:50

Otwarcie ofert w dniu 08.06.2017 r., o godz. 12:00

Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

29.05.2017 roku

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ MZK.PZ-251-12/17

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Piątek, 02 Czerwiec 2017 10:12)