Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 40 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 50
Odsłon : 405562
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Dostawa sześciu fabrycznie nowych miejskich autobusów niskopodłogowych klasy MAXI z opcją zakupu kolejnych sześciu takich samych autobusów (MZK.PZ-251-09/17)

Zamówienia publiczne - Sektorowe ustawowe

11 sierpnia 2017 roku

UWAGA! Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA alt


19 czerwca 2017 roku

Poniżej udostępniono informację z otwarcia ofert:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT alt


7 czerwca 2017 roku

UWAGA! Zamawiający zmodyfikował treść wcześniejszej odpowiedzi na pytanie dotyczące punktu 3.2.4 załącznika nr 3 do SIWZ (dot. tablicy rozdzielczej/ wyświetlacza LCD):

MODYFIKACJA ODPOWIEDZI alt


29 maja 2017 roku

UWAGA! Zamawiający udzielił wyjaśnień i dokonał modyfikacji treści SIWZ (w zakresie terminów składania i otwarcia ofert, opisu przedmiotu zamówienia, szczegółowych kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, wymaganych od Wykonawców dokumentów przedmiotowych, postanowień wzoru umowy). Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ alt

Poniżej udostępniono do pobrania sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA alt


4 maja 2017 roku

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę sześciu fabrycznie nowych miejskich autobusów niskopodłogowych klasy MAXI z opcją zakupu kolejnych sześciu takich samych autobusów.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg nieograniczony MZK.PZ-251-09/17
Nazwa Dostawa sześciu fabrycznie nowych miejskich autobusów niskopodłogowych klasy MAXI z opcją zakupu kolejnych sześciu takich samych autobusów
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 14.06.2017 r., do godz. 12:00

Otwarcie ofert w dniu 14.06.2017 r., o godz. 12:15

Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w DUUE

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE

Data udostępnienia SIWZ na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

28.04.2017 roku

03.05.2017 roku

04.05.2017 roku

Ogłoszenie o zamówieniu

Aby przejść do podstrony z ogłoszeniem, skorzystaj z łącza: OGŁOSZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ MZK.PZ-251-09/17

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

 

Zmieniony (Piątek, 11 Sierpień 2017 14:42)