Roboty budowlane wraz z projektowaniem dla Projektu „Przebudowa układu torowo - drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo – autobusowego w Toruniu – BiT-City II” (MZK.D-251-4/17)
Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 44 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 42
Odsłon : 400349
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Roboty budowlane wraz z projektowaniem dla Projektu „Przebudowa układu torowo - drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo – autobusowego w Toruniu – BiT-City II” (MZK.D-251-4/17)

Zamówienia publiczne - Sektorowe ustawowe

9 stycznia 2018 roku

Zamawiający dokonał ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

WYBÓR OFERTY alt


8 stycznia 2018 roku

Zamawiający unieważnił wybór oferty. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

UNIEWAŻNIENIE WYBORU OFERTY alt


7 listopada 2017 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

WYBÓR OFERTY alt


28 lipca 2017 roku

Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamieszcza na stronie internetowej informacje z otwarcia ofert:

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT alt


11 lipca 2017 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w zakresie wykazu dokumentów składanych wraz z ofertą (pkt 4 SIWZ Część I - IDW) oraz terminów składania i otwarcia ofert:

MODYFIKACJA SIWZ alt


Poniżej udostępniono do pobrania sprostowanie ogłoszenia wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA alt


30 czerwca 2017 roku

UWAGA! Poniżej udostępniono do pobrania informację o sprostowaniu treści pkt 3.6. SIWZ:

SPROSTOWANIE TREŚCI PKT 3.6. SIWZ alt


Poniżej udostępniono do pobrania sprostowanie ogłoszenia w zakresie odpowiadającym treści pkt 3.6. SWIZ wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA alt


26 czerwca 2017 roku

UWAGA! Poniżej udostępniono do pobrania sprostowanie odpowiedzi na pytanie nr 6 opublikowanej na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o. w dniu 23.06.2017 roku:

SPROSTOWANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 6 alt


23 czerwca 2017 roku

UWAGA:

1) Zamawiający udzielił wyjaśnień i dokonał modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (m.in. w zakresie terminów składania i otwarcia ofert, opisu przedmiotu zamówienia, szczególnych warunków kontraktu, obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, przesłanek wykluczenia z postępowania).

2) Zamawiający sprostował wcześniejsze odpowiedzi na pytania nr 108 i 109 opublikowane na niniejszej stronie w dniu 05.06.2017 roku.

Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z zamieszczonego niżej łącza:

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ alt

Poniżej udostępniono do pobrania sprostowanie ogłoszenia wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA alt


5 czerwca 2017 roku

UWAGA! Zamawiający udzielił wyjaśnień oraz dokonał modyfikacji treśći SIWZ (m.in. w zakresie warunków udziału w postępowaniu i terminów składania i otwarcia ofert). Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ alt

Dodatkowe dokumenty udostępnione przez Zamawiającego:

DODATKOWE DOKUMENTY

Poniżej udostępniono do pobrania sprostowanie ogłoszenia wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA alt


23 maja 2017 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w zakresie terminów składania i otwarcia ofert. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

MODYFIKACJA SIWZ alt

Poniżej udostępniono do pobrania sprostowanie ogłoszenia wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA alt


20 kwietnia 2017 roku

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane wraz z projektowaniem (tj. dla inwestycji przeznaczonej do realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj) dla Projektu „Przebudowa układu torowo - drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo – autobusowego w Toruniu – BiT-City II”.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg nieograniczony MZK.D-251-4/17
Nazwa Roboty budowlane wraz z projektowaniem (tj. dla inwestycji przeznaczonej do realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj) dla Projektu „Przebudowa układu torowo - drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo – autobusowego w Toruniu – BiT-City II”
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 27.07.2017 r., do godz. 12:00

Otwarcie ofert w dniu 27.07.2017 r., o godz. 12:30

Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w DUUE

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE oraz udostępnienia SIWZ na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

18.04.2017 roku

20.04.2017 roku

Ogłoszenie o zamówieniu

Aby przejść do podstrony z ogłoszeniem, skorzystaj z łącza: OGŁOSZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ MZK.D-251-4/17

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Wtorek, 09 Styczeń 2018 17:30)