Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 90 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 50
Odsłon : 405574
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na dostawę części zamiennych i podzespołów do tramwajów 122NbT, 121NbT i 122NbT DUO oraz 805Na (MZK.PZ-251-07/17)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

2 maja 2017 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert w poszczególnych częściach postępowania. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

WYBÓR OFERT alt


14 kwietnia 2017 roku

UWAGA! Zamawiający udzielił odpowiedzi na kolejne pytanie doyczące treści SIWZ, przy czym w ramach udzielonej odpowiedzi dokonał modyfikacji SWIZ. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

PYTANIE I ODPOWIEDŹ 3 (MODYFIKACJA SIWZ) alt

Poniżej udostępniono do pobrania zmodyfikowany załącznik nr 1D do SIWZ:

Zmodyfikowany załącznik nr 1D do SIWZ alt


12 kwietnia 2017 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w zakresie terminów składania i otwarcia ofert. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT alt


10 kwietnia 2017 roku

UWAGA! Zamawiający udzielił odpowiedzi na kolejne pytania do treści SIWZ, przy czym w ramach udzielonych odpowiedzi dokonał modyfikacji SWIZ. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

PYTANIA I ODPOWIEDZI 2 (MODYFIKACJE SIWZ) alt

Poniżej udostępniono do pobrania poprawiony załącznik nr 1C do SIWZ:

POPRAWIONY ZAŁĄCZNIK NR 1C DO SIWZ alt


5 kwietnia 2017 roku

UWAGA! Zamawiający udzielił odpowidzi na pytania do treści SIWZ i dokonał modyfikacji SWIZ w zakresie terminów składania i otwarcia ofert. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

PYTANIA I ODPOWIEDZI alt


30 marca 2017 roku

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę części zamiennych i podzespołów do tramwajów 122NbT, 121NbT i 122NbT DUO oraz 805Na.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty MZK.PZ-251-07/17
Nazwa Przetarg otwarty na dostawę części zamiennych i podzespołów do tramwajów 122NbT, 121NbT i 122NbT DUO oraz 805Na
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 21.04.2017 r., do godz. 11:50

Otwarcie ofert w dniu 21.04.2017 r., o godz. 12:00

Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

30.03.2017 roku

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ MZK.PZ-251-07/17

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Poniedziałek, 22 Maj 2017 09:53)