Przetarg otwarty na kompleksowe sprzątanie taboru tramwajowego Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. (MZK.PZ-251-05/17)
Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 58 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 42
Odsłon : 400433
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na kompleksowe sprzątanie taboru tramwajowego Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. (MZK.PZ-251-05/17)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

27 marca 2017 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

WYBÓR OFERTY alt


2 marca 2017 roku

UWAGA! Zamawiający, w odpowiedzi na pytanie do treści SIWZ, dokonał modyfikacji załącznika nr 2 do specyfikacji (wzoru umowy) w zakresie postanowień dotyczących kar umownych. Jedocześnie Zamawiający przedłużył termin składania ofert do 7 marca 2017 roku do godz. 11:45. Otwarcie ofert nastąpi 7 marca 2017 roku o godz. 12:00. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

PYTANIE I ODPOWIEDŹ, MODYFIKACJA SIWZ alt

23 lutego 2017 roku

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na kompleksowe sprzątanie taboru tramwajowego spółki.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty MZK.PZ-251-05/17
Nazwa Przetarg otwarty na kompleksowe sprzątanie taboru tramwajowego Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 07.03.2017 r., do godz. 11:45

Otwarcie ofert w dniu 07.03.2017 r., o godz. 12:00

Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

23.02.2017 roku

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ MZK.PZ-251-05/17

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Poniedziałek, 27 Marzec 2017 12:50)