Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 50
Odsłon : 405560
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na dostawę szyb autobusowych (MZK.PZ-251-06/17)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

3 marca 2017 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w części 1 przetargu (szyby do autobusów MAN). Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

WYBÓR OFERTY W CZĘŚCI 1 alt

20 lutego 2017 roku

UWAGA!

1. Zamawiający sprostował omyłkę w załączniku nr 5A do SIWZ (depozyt szyb do autobusów MAN). Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

SPROSTOWANIE OMYŁKI alt

Poniżej udostępniono do pobrania poprawiony załącznik:

POPRAWIONY ZAŁĄCZNIK NR 5A alt

2. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie do treści SIWZ. Aby poznać treść pytania oraz udzieloną odpowiedź należy skorzystać z łącza:

PYTANIE I ODPOWIEDŹ alt

15 lutego 2017 roku

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w przetargu otwartym na dostawę szyb autobusowych.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty MZK.PZ-251-06/17
Nazwa Przetarg otwarty na dostawę szyb autobusowych
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 23.02.2017 r., do godz. 11:50

Otwarcie ofert w dniu 23.02.2017 r., o godz. 12:00

Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

15.02.2017 roku

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ MZK.PZ-251-06/17

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Piątek, 03 Marzec 2017 18:08)