Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej, wraz z sprawowaniem nadzoru autorskiego, w ramach realizacji Projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II” (MZK.D-251-01/17)
Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 88 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 42
Odsłon : 400355
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej, wraz z sprawowaniem nadzoru autorskiego, w ramach realizacji Projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II” (MZK.D-251-01/17)

Zamówienia publiczne - Sektorowe ustawowe

27 lipca 2017 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert dla poszczególnych części zamówienia. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

WYBÓR OFERT alt


6 kwietnia 2017 roku

UWAGA! Poniżej zamieszczono informację z otwarcia ofert:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT alt


17 marca 2017 roku

UWAGA! Zamawiający:

1) Udzielił odpowiedzi na pytania do treści SIWZ oraz dokonał modyfikacji SIWZ (m. in. w zakresie kryteriów oceny ofert oraz terminów składania i otwarcia ofert),

2) Zmodyfikował treść załącznika nr 7 do SIWZ oraz tytuł załącznika nr 6 do SIWZ,

3) W związku z wnioskami wykonawców udostępnił dodatkowe materiały.

Poniżej udostępniono pismo zawierające treść pytań do treści SIWZ, odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego oraz modyfikacje treści SIWZ:

PISMO (treść pytań do treści SIWZ, odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego oraz modyfikacje treści SIWZ) alt

Poniżej udostęponiono zmienione załączniki nr 6 i 7 do SIWZ:

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ alt

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ alt

Poniżej udostępniono łącze do dodatkowych materiałów:

DODATKOWE MATERIAŁY UDOSTĘPNIONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Poniżej udostępniono sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA PRZESŁANE DO PUBLIKACJI alt


13 marca 2017 roku

UWAGA! Zamawiający:

1) sprostował omyłkę w treści załącznika nr 7 do IDW (Formularz ofertowy),

2) dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie terminów składania i otwarcia ofert.

Poniżej udostęponiono pismo zawierające informacje o sprostowaniu omyłki w treści załącznika nr 7 do SIWZ oraz modyfikacji SIWZ w zakresie terminów składania i otwarcia ofert:

PISMO ZAMAWIAJĄCEGO (sprostowanie treści załącznika, zmian terminów składania i otwarcia ofert) alt

Poniżej udostępniono poprawiony załącznik nr 7 do SIWZ:

POPRAWIONY ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ alt

Poniżej udostęponiono sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA PRZESŁANE DO PUBLIKACJI W DUUE alt

2 marca 2017 roku

UWAGA! Zamawiający:

1) udzielił odpowiedzi na pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2) udostępnił pismo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., jako uzupełnienie warunków technicznych dla części A przedmiotu zamówienia,

3) dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie terminów składania i otwarcia ofert.

Poniżej udostępniono pismo zawierające treść pytań do SIWZ i odpowiedzi Zamawiającego oraz informację o modyfikacji SIWZ w zakresie terminów składania i otwarcia ofert:

PISMO ZAMAWIAJĄCEGO (odpowiedzi, zmiana terminów składania i otwarcia ofert) alt

Poniżej udostęponiono pismo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., jako uzupełnienie warunków technicznych dla części A przedmiotu zamówienia:

PISMO PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. alt

Poniżej udostęponiono sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA PRZESŁANE DO PUBLIKACJI alt

2 lutego 2017 roku

UWAGA! Zamawiający sprostował omyłkę w treści załącznika nr 7 do IDW (Formularz ofertowy). Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

SPROSTOWANIE OMYŁKI alt

Poniżej udostępniono do pobrania poprawiony Formularz ofertowy:

FORMULARZ OFERTOWY alt

28 stycznia 2017 roku

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej, wraz z sprawowaniem nadzoru autorskiego, w ramach realizacji Projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II”.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg nieograniczony MZK.D-251-01/17
Nazwa Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej, wraz z sprawowaniem nadzoru autorskiego, w ramach realizacji Projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II”
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 05.04.2017 r., do godz. 12:00

Otwarcie ofert w dniu 05.04.2017 r., o godz. 12:30

Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w DUUE

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE oraz udostępnienia SIWZ na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

26.01.2017 roku

 

28.01.2017 roku

Ogłoszenie o zamówieniu

Aby przejść do podstrony z ogłoszeniem, skorzystaj z łącza: OGŁOSZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ MZK.D-251-01/17

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Czwartek, 27 Lipiec 2017 13:58)