Zapytanie ofertowe na opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko (MZK.D-251-02/17)
Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 45 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 44
Odsłon : 400697
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Zapytanie ofertowe na opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko (MZK.D-251-02/17)

Zamówienia publiczne - Do 30 000 Euro

9 marca 2017 roku

UWAGA! MZK w Toruniu Sp. z o.o. dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu. Aby pozać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

WYBÓR OFERTY alt

27 stycznia 2017 roku

Poniżej zamieszczono wzór umowy:

WZÓR UMOWY alt

24 stycznia 2017 roku

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko wraz ze streszczeniem w języku niespecjalistycznym (dalej: Raport OOŚ) dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu, planowanego do realizacji w obrębie al. św. Jana Pawła II, ul. Chopina na odcinku od al. św. Jana Pawła II do skrzyżowania z al. 500-lecia Torunia wraz z tym skrzyżowaniem, ul. Wały gen. Sikorskiego na odcinku od al. św. Jana Pawła II do pl. Teatralnego oraz ulic przyległych.

Termin składania ofert: do 01.02.2017 roku do godziny 12.00.

Dokumentację zapytania ofertowego udostępniono do pobrania poniżej:

DOKUMENTACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO (archiwum .zip, rozmiar około 33 MB)

Autor/ osoba odpowiedzialna: Janusz Szymański - Prezes Zarządu

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Czwartek, 09 Marzec 2017 08:54)