Przetarg nieograniczony na dostawę części zamiennych do autobusów miejskich (MZK.PZ-251-21/16)
Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 49 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 44
Odsłon : 400697
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg nieograniczony na dostawę części zamiennych do autobusów miejskich (MZK.PZ-251-21/16)

Zamówienia publiczne - Sektorowe ustawowe

7 lutego 2017 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w części 2 przetargu (części zamienne do autobusów MAN) oraz części 3 przetargu (części zamienne do autobusów Solaris). Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

WYBÓR OFERTY W CZĘŚCIACH 2 i 3  alt

26 stycznia 2017 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w części 1 przetargu (części zamienne do autobusów Jelcz). Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

WYBÓR OFERTY W CZĘŚCI 1 alt

18 stycznia 2017 roku

Informacja z otwarcia ofert została udostępniona do pobrania poniżej:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT alt

10 stycznia 2017 roku

UWAGA!

1. Zamawiający wykreślił pozycję nr 140 ze specyfikacji asortymentowej stanowiącej załącznik nr 1C do SIWZ oraz dokonał modyfikacji SIWZ w zakresie terminów składania i otwarcia ofert (w tym termin składania ofert został przedłużony do 17.01.2017 roku do godziny 11:50). Szczegółową informację na temat zmian dokonanych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej można pobrać poniżej:

WYKREŚLENIE POZYCJI ZE SPECYFIKACJI ASORTYMENTOWEJ/ ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT alt

2. W związku z dokoną modyfikacją terminów składania i otwarcia ofert Zamawiający przesłał do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej sprosotowanie ogłoszenia o zamówieniu. Sprostowanie ogłoszenia przesłane do publikacji w DUUE można pobrać poniżej:

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA PRZESŁANE DO PUBLIKACJI alt

13 grudnia 2016 roku

UWAGA! Poniżej zamieszczono poprawioną specyfikacę asortymentową 1AO (części do autobusów JELCZ zakres opcjonalny):

POPRAWIONA SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA 1AO alt

8 grudnia 2016 roku

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę części zamiennych do autobusów miejskich.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg nieograniczony MZK.PZ-251-21/16
Nazwa Przetarg nieograniczony na dostawę części zamiennych do autobusów miejskich
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 17.01.2017 r., do godz. 11:50

Otwarcie ofert w dniu 17.01.2017 r., o godz. 12:00

Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w DUUE

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE oraz udostępnienia SIWZ na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

05.12.2016 roku

 

08.12.2016 roku

Ogłoszenie o zamówieniu

Aby przejść do podstrony z ogłoszeniem, skorzystaj z łącza: OGŁOSZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia MZK.PZ-251-21/16

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Wtorek, 07 Luty 2017 14:01)