Zapytanie ofertowe na opracowanie wariantowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z harmonogramem, obejmującej stałą organizację ruchu na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Legionów 220 w Toruniu (MZK.TI-073/16)
Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 103 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 44
Odsłon : 400709
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Zapytanie ofertowe na opracowanie wariantowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z harmonogramem, obejmującej stałą organizację ruchu na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Legionów 220 w Toruniu (MZK.TI-073/16)

Zamówienia publiczne - Do 30 000 Euro

1 grudnia 2016 roku

Poniżej zamieszczono pytania dotyczące postępowania i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego:

Treść pytań:

1. Obecnie dla tego obszaru obowiązuje mpzp uchwalony uchwałą RMT nr 410/16 z dnia 06.10.2016r. a nie jak mpzp uchwalony uchwała RMT nr 104/07 z dnia 14.06.2007r.
2. w pkt. II ppkt. 3 wpisane jest iż Wykonawca złoży opracowanie na mapie do celów projektowych w 5 egz. Zgodnie ze sztuką nie ma możliwości uzyskać solidnie i rzetelnie przygotowanej mdcp oraz opracować koncepcji w takim terminie 30 dni całości. Gdyby zapis brzmiał - "30 dni od daty uzyskania kompletnej mdcp (lecz bez zbędnej zwłoki)", jest to wtedy realne do zrealizowania.

Odpowiedzi:

1. Proszę opierać się na aktualnym mpzp.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę określenia terminu realizacji przedmiotu wg. propozycji pytającego : 30 dni od daty uzyskania kompletnej mdcp (lecz bez zbędnej zwłoki)".

30 listopada 2016 roku

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na opracowanie wariantowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z harmonogramem, obejmującej stałą organizację ruchu na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Legionów 220 w Toruniu oraz ewentualnym uzyskaniem wszelkich koniecznych decyzji i zezwoleń (jeżeli będzie to konieczne).

Termin składania ofert: do dnia 13 grudnia 2016 roku do godziny 15.00.

Szczegóły zapytania ofertowego:

ZAPYTANIE OFERTOWE - ORGANIZACJA RUCHU LEGIONÓW (archiwum .zip, rozmiar około 500 KB)

Autor/ osoba odpowiedzialna: Maciej Ekwiński

Redaktor: Mikołaj Stefański

 

Zmieniony (Czwartek, 01 Grudzień 2016 14:47)