Przetarg otwarty na kompleksowe sprzątanie taboru autobusowego oraz pomieszczeń na terenie zajezdni autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. (MZK.PZ-251-24/16)
Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 36 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 42
Odsłon : 400349
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na kompleksowe sprzątanie taboru autobusowego oraz pomieszczeń na terenie zajezdni autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. (MZK.PZ-251-24/16)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

25 listopada 2016 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:

WYBÓR OFERTY alt

9 listopada 2016 roku

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w przetargu otwartym na kompleksowe sprzątanie taboru autobusowego oraz pomieszczeń na terenie zajezdni autobusowej.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty MZK.PZ-251-24/16
Nazwa Przetarg otwarty na kompleksowe sprzątanie taboru autobusowego oraz pomieszczeń na terenie zajezdni autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 18.11.2016 r., do godz. 11:45

Otwarcie ofert w dniu 18.11.2016 r., o godz. 12:00

Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

09.11.2016 roku

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ MZK.PZ-251-24/16

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Piątek, 25 Listopad 2016 15:22)