Przetarg otwarty na kompleksowe ubezpieczenie majątkowe w tym komunikacyjne MZK w Toruniu Sp. z o.o. w 2017 roku (MZK.PZ-251-22/16)
Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 50 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 42
Odsłon : 400432
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na kompleksowe ubezpieczenie majątkowe w tym komunikacyjne MZK w Toruniu Sp. z o.o. w 2017 roku (MZK.PZ-251-22/16)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

5 grudnia 2016 roku

UWAGA! Poniżej zamieszczono infromację o wyborze najkorzystniejszych ofert w poszczególnych zadaniach przetargu:

WYBÓR OFERT alt

9 listopada 2016 roku

UWAGA! Poniżej zamieszczono odpowiedzi na pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚĆI SIWZ alt

Niektóre z udzielonych odpowiedzi modyfikują treść SIWZ, co Wykonawcy powinni uwzględnić w swoich ofertach.

Zamawiający w związku z udzielonymi odpowiedziami przedłuża termin składania ofert do dnia 18 listopada 2016 roku, do godziny 13:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 listopada 2016 roku o godzinie 13:30.

26 października 2016 roku

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w przetargu otwartym na kompleksowe ubezpieczenie majątkowe w tym komunikacyjne Spółki w 2017 roku.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty MZK.PZ-251-22/16
Nazwa Przetarg  otwarty na kompleksowe ubezpieczenie majątkowe w tym komunikacyjne  Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 18.11.2016 r., do godz. 13:00

Otwarcie ofert w dniu 18.11.2016 r., o godz. 13:30

Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

26.10.2016 roku

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ MZK.PZ-251-22/16

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

 

Zmieniony (Poniedziałek, 05 Grudzień 2016 11:31)