Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej (MZK.PZ-251-17/16)
Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 78 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 42
Odsłon : 400354
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej (MZK.PZ-251-17/16)

Zamówienia publiczne - Sektorowe ustawowe

14 grudnia 2016 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:

WYBÓR OFERTY alt

22 listopada 2016 roku

Poniżej zamieszczono informację z otwarcia ofert:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

15 listopada 2016 roku

UWAGA!

1. Poniżej zamieszczono odpowiedzi na pytania do treści SIWZ:

ODPOWIEDZI

2. Zamawiający przedłużył termin składania ofert:

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

3. W związku ze przedłużeniem terminu składania ofert przesłano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu:

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PRZESŁANE DO PUBLIKACJI

14 października 2016 roku

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg nieograniczony MZK.PZ-251-17/16
Nazwa Przetarg nieograniczony na dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 22.11.2016 r., do godz. 11:50

Otwarcie ofert w dniu 22.11.2016 r., o godz. 12:00

Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w DUUE

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE oraz udostępnienia SIWZ na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

10.10.2016 roku

 

14.10.2016 roku

Ogłoszenie o zamówieniu

Aby przejść do podstrony z ogłoszeniem, skorzystaj z łącza: OGŁOSZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia MZK.PZ-251-17/16

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Środa, 14 Grudzień 2016 13:21)