Przetarg otwarty na dostawę materiałów tramwajowej nawierzchni torowej (MZK.PZ-251-15/16)
Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 40 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 44
Odsłon : 400697
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na dostawę materiałów tramwajowej nawierzchni torowej (MZK.PZ-251-15/16)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

13 lipca 2016 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert w poszczególnych częściach postępowania. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

WYBÓR OFERT alt

7 lipca 2016 roku

UWAGA!

Poniżej zamieszczono pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedź udzieloną przez Zamawiającego. W wyniku udzielonej odpowiedzi Zamawiający zmodyfikował niektóre zapisy wzoru umowy. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

PYTANIE I ODPOWIEDŹ 2 alt

5 lipca 2016 roku

UWAGA!

1. Poniżej zamieszczono pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedź udzieloną przez Zamawiającego:

PYTANIE I ODPOWIEDŹ alt

2. Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 11 lipca 2016 roku, do godziny 11:50. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 lipca 2016 roku, o godzinie 12:00.

29 czerwca 2016 roku

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert w przetargu otwartym na dostawę materiałów tramwajowej nawierzchni torowej (szyn, podkładów strunobetonowych oraz akcesoriów nawierzchni torowej).

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty MZK.PZ-251-15/16
Nazwa

Przetarg otwarty na dostawę materiałów tramwajowej nawierzchni torowej (szyn, podkładów strunobetonowych oraz akcesoriów nawierzchni torowej)

Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 11.07.2016 r., do godz. 11:50

Otwarcie ofert w dniu 11.07.2016 r., o godz. 12:00

Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnienia specyfikacji istonych warunków zamówienia na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

29.06.2016 roku

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ MZK.PZ-251-15/16

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Środa, 13 Lipiec 2016 10:36)