Zapytanie ofertowe na wykonywanie usług polegających na utrzymaniu czystości i odśnieżaniu obiektów i urządzeń znajdujących się na węźle przesiadkowym przy dworcu PKP Toruń Miasto (MZK.DB-251-1/16)
Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 26 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 42
Odsłon : 400348
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Zapytanie ofertowe na wykonywanie usług polegających na utrzymaniu czystości i odśnieżaniu obiektów i urządzeń znajdujących się na węźle przesiadkowym przy dworcu PKP Toruń Miasto (MZK.DB-251-1/16)

Zamówienia publiczne - Do 30 000 Euro

21 czerwca 2016 roku

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonywanie usług polegających na utrzymaniu czystości i odśnieżaniu obiektów i urządzeń znajdujących się na węźle przesiadkowym przy dworcu PKP Toruń Miasto.

Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Oferty prosimy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach do dnia 30.06.2016 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Sienkiewicza 24/26 w Toruniu wejście B, I piętro, bądź przesłać pocztą na adres: Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń. Kopertę należy oznaczyć dopiskiem „Czyszczenie – węzeł przesiadkowy Toruń Miasto”.

Aby poznać szczegóły zapytania ofertowego należy skorzystać z łącza:

ZAPYTANIE OFERTOWE (archiwum .zip, rozmiar około 6,50 MB)

Autor/ osoba odpowiedzialna: Prezes Zarządu - Janusz Szymański

Redaktor: Mikołaj Stefański