Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów miejskich (06/E/16)
Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 76 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 42
Odsłon : 400354
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów miejskich (06/E/16)

Zamówienia publiczne - Sektorowe ustawowe

20 września 2016 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

WYBÓR OFERTY alt

18 lipca 2016 roku

Poniżej zamieszczono sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA OPUBLIKOWANE alt

14 lipca 2016 roku

UWAGA!

1. Zamawiający udzielił odpowiedzi na kolejne pytania Wykonwców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ 06/E/16) oraz dokonał kolejnych modyfikacji SIWZ. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łączy:

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE SIWZ 2 alt

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 3 alt

2. W związku z dokonanymi modyfikacjami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 9 sierpnia 2016 roku do godziny 11:50. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 sierpnia 2016 roku o godzinie 12:00.

3. W związku z przedłużeniem terminu składania ofert Zamawiający przekazał do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu. Aby poznać treść sprostowania ogłoszenia przekazanego do publikacji należy skorzystać z łącza:

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA alt

11 lipca 2016 roku

UWAGA! Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania Wykonwców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokonał modyfikacji SIWZ. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE SIWZ alt

13 czerwca 2016 roku

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów miejskich.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg nieograniczony 06/E/16
Nazwa Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów miejskich
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 09.08.2016 r., do godz. 11:50

Otwarcie ofert w dniu 09.08.2016 r., o godz. 12:00

Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w DUUE

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE oraz udostępnienia SIWZ na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

09.06.2016 roku

 

11.06.2016 roku/ 13.06.2016 roku

Ogłoszenie o zamówieniu

Aby przejść do podstrony z ogłoszeniem, skorzystaj z łącza: OGŁOSZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 06/E/16

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Wtorek, 20 Wrzesień 2016 14:01)