Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 57 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 50
Odsłon : 405566
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na dostawę części tramwajowych (MZK.PZ-251-14/16)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

23 czerwca 2016 roku

UWAGA! Zamawiający rozstrzygnął przetarg w poszególnych częściach (w częściach A i B wybrano oferty, w części C postępowanie unieważniono). Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU alt

7 czerwca 2016 roku

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert w przetargu otwartym na dostawę części tramwajowych.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty MZK.PZ-251-14/16
Nazwa

Przetarg otwarty na dostawę części tramwajowych

Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 15.06.2016 r., do godz. 11:50

Otwarcie ofert w dniu 15.06.2016 r., o godz. 12:00

Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnienia specyfikacji istonych warunków zamówienia na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

07.06.2016 roku

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ MZK.PZ-251-14/16

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Czwartek, 23 Czerwiec 2016 11:24)