Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 93 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 50
Odsłon : 405575
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na usługę polegająca na naprawie 20 sztuk automatycznych skrzyń biegów produkcji VOITH z opcją wymiany tłumików drgań (07/P/16)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

20.05.2016 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

WYBÓR OFERTY alt

04.05.2016 roku

UWAGA!

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokonał modyfikacji treści specyfikacji. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

PYTANIA I ODPOWIEDZI alt

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 06.05.2016 roku, do godz. 12:15. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.05.2016 roku, o godz. 12:30.

27.04.2016 roku

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert w przetargu otwartym na usługę polegająca na naprawie 20 sztuk automatycznych skrzyń biegów produkcji VOITH z opcją wymiany tłumików drgań.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty 07/P/16
Nazwa

Przetarg otwarty na usługę polegająca na naprawie 20 sztuk automatycznych skrzyń biegów produkcji VOITH z opcją wymiany tłumików drgań

Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 06.05.2016 r., do godz. 12:15

Otwarcie ofert w dniu 06.05.2016 r., o godz. 12:30

Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnienia specyfikacji istonych warunków zamówienia na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

27.04.2016 roku

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 07/P/16

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Piątek, 20 Maj 2016 11:32)