Przetarg otwarty na dostawę słupów trakcyjnych (12/P/16)
Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 55 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 42
Odsłon : 400349
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na dostawę słupów trakcyjnych (12/P/16)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

15.04.2016 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

WYBÓR OFERTY alt

06.04.2016 roku

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert w przetargu otwartym na dostawę słupów trakcyjnych.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty 12/P/16
Nazwa

Przetarg otwarty na dostawę słupów trakcyjnych

Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 14.04.2016 r., do godz. 11:50

Otwarcie ofert w dniu 14.04.2016 r., o godz. 12:00

Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnienia specyfikacji istonych warunków zamówienia na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

06.04.2016 roku

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 12/P/16

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Piątek, 15 Kwiecień 2016 12:31)