Przetarg otwarty na dostawę części i podzespołów tramwajowych (08/P/16)
Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 118 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 44
Odsłon : 400711
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na dostawę części i podzespołów tramwajowych (08/P/16)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

26.04.2016 roku

UWAGA! Zamawiający unieważnił postępowanie w części I. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

UNIEWAŻNIENIE CZĘŚĆ I alt

20.04.2016 roku

UWAGA! Zamawiający rozstrzygnął przetarg w częściach od A do G. Aby poznać wyniki przetargu w poszczególnych częściach należy skorzystać z łącza:

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU alt

31.03.2016 roku

Poniżej zamieszczono treść pytań oraz odpowiedź Zamawiającego na pytania do treści SIWZ 08/P/16:

PYTANIA I ODPOWIEDŹ alt

23.03.2016 roku

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w przetargu otwartym na dostawę części i podzespołów tramwajowych.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty 08/P/16
Nazwa

Przetarg otwarty na dostawę części i podzespołów tramwajowych

Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 01.04.2016 r., do godz. 11:50

Otwarcie ofert w dniu 01.04.2016 r., o godz. 12:00

Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnienia specyfikacji istonych warunków zamówienia na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

23.03.2016 roku
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 08/P/16

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Wtorek, 26 Kwiecień 2016 14:18)