Przetarg otwarty na dzierżawę 4 smarownic torowych tramwajowych wraz z montażem i serwisowaniem urządzeń oraz prawem odkupienia smarownic po zakończeniu dzierżawy (03/P/16)
Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 38 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 44
Odsłon : 400697
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na dzierżawę 4 smarownic torowych tramwajowych wraz z montażem i serwisowaniem urządzeń oraz prawem odkupienia smarownic po zakończeniu dzierżawy (03/P/16)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

18 marca 2016 roku

UWAGA! Zamawiający unieważnił postępowanie. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA alt

 

15 marca 2016 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie terminów składania i otwarcia ofert.  Termin składania ofert został przedłużony do dnia 23 marca 2016 roku do godziny 11:50. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 marca 2016 roku o godzinie 12:00.

9 marca 2016 roku

UWAGA! Poniżej zamieszczono treść kolejnego pytania dotyczącego specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedź udzieloną przez Zamawiającego:

PYTANIA I ODPOWIEDZI 2 alt

 

7 marca 2016 roku

UWAGA! Poniżej zamieszczono treść pytań dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego:

PYTANIA I ODPOWIEDZI alt

1 marca 2016 roku

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w przetargu otwartym na dzierżawę 4 smarownic torowych tramwajowych wraz z montażem i serwisowaniem urządzeń oraz prawem odkupienia smarownic po zakończeniu dzierżawy.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty 03/P/16
Nazwa

Przetarg otwarty na dzierżawę 4 smarownic torowych tramwajowych wraz z montażem i serwisowaniem urządzeń oraz prawem odkupienia smarownic po zakończeniu dzierżawy

Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 23.03.2016 r., do godz. 11:50

Otwarcie ofert w dniu 23.03.2016 r., o godz. 12:00

Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnienia specyfikacji istonych warunków zamówienia na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

01.03.2016 roku
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 03/P/16

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

 

 

Zmieniony (Piątek, 18 Marzec 2016 15:12)