Przetarg otwarty na dostawę tłucznia granitowego (05/P/16)
Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 56 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 42
Odsłon : 400432
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na dostawę tłucznia granitowego (05/P/16)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

15 marca 2016 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

WYBÓR OFERTY alt

1 marca 2016 roku

 

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w przetargu otwartym na dostawę tłucznia granitowego.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty 05/P/16
Nazwa

Przetarg otwarty na dostawę tłucznia granitowego

Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 09.03.2016 r., do godz. 12:45

Otwarcie ofert w dniu 09.03.2016 r., o godz. 13:00

Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnienia specyfikacji istonych warunków zamówienia na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

01.03.2016 roku
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 05/P/16

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Wtorek, 15 Marzec 2016 15:42)