Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 112 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 55
Odsłon : 379663
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na kompleksowe sprzątanie taboru tramwajowego (28/P/15)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

30 grudnia 2015 roku

Postępowanie unieważniono. O unieważnieniu postępowania zostali poinformowani wykonawcy, którzy złożyli oferty.

18 grudnia 2015 roku

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w przetargu otwartym na kompleksowe sprzątanie taboru tramwajowego.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty 28/P/15
Nazwa

Przetarg otwarty na kompleksowe sprzątanie taboru tramwajowego

Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 28.12.2015 r., do godz. 12:45

Otwarcie ofert w dniu 28.12.2015 r., o godz. 13:00

Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnienia SIWZ na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

18.12.2015 roku

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 28/P/15

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

 

Zmieniony (Środa, 30 Grudzień 2015 11:54)