Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 258 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 45
Odsłon : 390451
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na kompleksowe sprzątanie taboru tramwajowego, terenu zajezdni tramwajowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. oraz ciągów komunikacyjnych przylegających do posesji zajezdni tramwajowej (24/P/15)

18 grudnia 2015 roku

Postępowanie unieważniono. O unieważnieniu postępowania Wykonawcy, którzy złożyli oferty w przetargu zostali poinformowani indywidualnie.

7 grudnia 2015 roku

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w przetargu otwartym na kompleksowe sprzątanie taboru tramwajowego, terenu zajezdni tramwajowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. oraz ciągów komunikacyjnych przylegających do posesji zajezdni tramwajowej.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty 24/P/15
Nazwa

Przetarg otwarty na kompleksowe sprzątanie taboru tramwajowego, terenu zajezdni tramwajowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. oraz ciągów komunikacyjnych przylegających do posesji zajezdni tramwajowej

Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 15.12.2015 r., do godz. 11:45

Otwarcie ofert w dniu 15.12.2015 r., o godz. 12:00

Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnienia SIWZ na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

07.12.2015 roku

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 24/P/15

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Piątek, 18 Grudzień 2015 12:00)